Wybory

Wybory do: Sejmu 2019
Komitet wyborczy: Prawo i Sprawiedliwość
Okręg: 10
Miejsce na liście: 6
Przynależność do partii: Prawo i Sprawiedliwość
Zawód: parlamentarzysta
Miejsce zamieszkania: Piotrków Trybunalski

Informacje ogólne

Poseł

Kandydat na posła

Klub/koło: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
Klub/koło: Prawo i Sprawiedliwość
Data i miejsce urodzenia: 1970-10-31, Piotrków Trybunalski
Zawód: urzędnik samorządowy
Wykształcenie: wyższe
Wygrana w wyborach: Wybory parlamentarne 2015
Komitet wyborczy: Prawo i Sprawiedliwość
Okręg: 10 Piotrków Trybunalski
Liczba głosów: 6 344 (2,22%)
Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku prawo i administracja. Pracował m.in. w TBS, w referacie finansów gminy Bełchatów, oraz w Parlamencie Europejskim (w latach 2004-2009) jako asystent komisji Envi. Członek zarządu Przedsiębiorstwa Wulkanizacji Taśm i Wyrobów Gumowych... Bestgum Polska. Były członek AWS i LPR. Członek PiS od 2009 r. W latach 2002-2006 radny sejmiku województwa łódzkiego. Kandydował w 2006 roku na urząd prezydenta miasta Piotrkowa Trybunalskiego, lecz wycofał się przed wyborami. Kandydował ponownie na ten urząd w latach 2014 i 2018, bez powodzenia. W latach 2011-2015 pełnił urząd wiceburmistrza Zelowa. W latach 2014-2018 radny miasta Piotrkowa Trybunalskiego; szef klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości. Kandydował do Sejmu VIII kadencji; nie został wybrany, lecz w listopadzie 2018 r. zajął miejsce Grzegorza Wojciechowskiego, wybranego na radnego sejmiku województwa łódzkiego.
Czytaj więcej
Zwiń

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 17.07.2019
Parlamentarny Zespół ds. budowy drogi ekspresowej S-12, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
od 16.05.2019
Parlamentarny Zespół Przyjaciół Harcerstwa, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
od 2.04.2019
Podkomisja stała do spraw nowelizacji prawa cywilnego, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
100%
Nieobecność
0%
Zgodność
z linią klubu
100%

Oddane głosy

Za
94%
Przeciw
6%
Wstrzymał się
0%
Nieobecny
0%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 233
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Data Tytuł Głos Zgodność z klubem
2019-07-19 15:05:28 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych Za Zgodny
2019-07-19 15:04:24 Wybór nowego składu osobowego Komisji do spraw Unii Europejskiej Za Zgodny
2019-07-19 14:23:02 Ustawa o odnawialnych źródłach energii oraz niektóre inne ustawy Za Zgodny
2019-07-19 14:21:11 Prawo farmaceutyczne Za Zgodny
2019-07-19 14:19:17 Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie zapobiegania i zwalczania poważnej przestępczości Za Zgodny
2019-07-19 14:18:28 Prawo konsularne Za Zgodny
2019-07-19 14:17:58 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Za Zgodny
2019-07-19 14:16:01 Prawo upadłościowe oraz niektóre inne ustawy Za Zgodny
2019-07-19 14:10:22 Zmiana niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia Za Zgodny
2019-07-19 14:09:48 Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych Za Zgodny
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: BESTGUM Polska sp. z o.o. z siedzibą w Rogowcu ul. św. Barbary 3
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Od kiedy: 2017-04-05
Uwagi: zgodnie z zawartą umową świadczenie usług w zakresie zarządzania
Dochód
Kwota: 195 359,58 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z tytułu wykonywanego mandatu radnego
Kwota: 11 179,00 PLN

Opis: z tytułu wykonywanego mandatu posła
Kwota: 11 245,72 PLN

Opis: z tytułu zatrudnienia w RWB Bełchatów
Kwota: 600,29 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Inne mienie
Opis: [nieczytelne] SP
Wartość: 25 000 PLN
Uwagi ogólne: "Oświadczam, że ramach prowadzonej działalności gospodarczej przez moją żonę jest wykorzystywana forma leasingu"
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt mieszkaniowy - hipoteczny PKO BP udzielony na warunkach ogólnych I Oddział w Piotrkowie Trybunalskim udzielony Barbarze i Grzegorzowi Lorek w związku z nabyciem nieruchomości (cz. II pkt I)
Cała kwota: 160 183,23 CHF

Uwagi: możliwy limit: v

Oświadczenie
VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: Grzegorz Lorek usługi doradcze
Przedmiot działalności: związane z zarządzaniem
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami: jednoosobowa działalność gospodarcza
Uwagi: zawieszona w dniu 2018-11-20; dochód dot. pkt. VIII
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: BESTGUM Polska sp. z o.o. z siedzibą w Rogowcu ul. św. Barbary 3
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Od kiedy: 2017-04-09
Uwagi: zgodnie z zawartą umową świadczenie usług w zakresie zarządzania
Dochód
Kwota: 178 853,58 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z tytułu wykonywania mandatu radnego
Kwota: 11 179,00 PLN
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Uwagi ogólne: "Oświadczam, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przez moją żonę jest wykorzystywana umowa leasingu"
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt mieszkaniowy - hipoteczny PKO BP udzielony na warunkach ogólnych I Oddział w Piotrkowie Trybunalskim dzielony Barbarze i Grzegorzowi Lorek w związku z nabyciem nieruchomości (cz. II pkt I)
Cała kwota: 163 299 CHF