Wybory

Wybory do: Sejmu 2019
Komitet wyborczy: Prawo i Sprawiedliwość
Okręg: 12
Miejsce na liście: 4
Przynależność do partii: Prawo i Sprawiedliwość
Zawód: parlamentarzysta
Miejsce zamieszkania: Klecza Dolna

Informacje ogólne

Posłanka

Kandydatka na posłankę

Kandydatka na posłankę

Klub/koło: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
Klub/koło: Prawo i Sprawiedliwość
Klub/koło: Prawo i Sprawiedliwość
Data i miejsce urodzenia: 1957-03-29, Kraków
Zawód: inżynier energetyk
Wykształcenie: wyższe
Wygrana w wyborach: Wybory parlamentarne 2015
Komitet wyborczy: Prawo i Sprawiedliwość
Okręg: 12 Kraków
Liczba głosów: 3 915 (1,44%)
Działaczka samorządowa, absolwentka fizyki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa europejskiego. W l. 1994-2014 była burmistrzem Wadowic, w l. 1998–2002 radną sejmiku woj. małopolskiego (wybrana z listy AWS, członkini klubu radnych Małopolska Prawica...). Była członkinią Ruchu Społecznego, jako burmistrz reprezentowała lokalne ugrupowanie Wspólny Dom, z którego list w 2014 r. została wybrana radną powiatu wadowickiego. Członkini PiS. Posłanka od 2015 r. (VIII kadencja), pracuje w komisjach: administracji i spraw wewnętrznych, sprawiedliwości i praw człowieka.
Czytaj więcej
Zwiń

Poglądy

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Pytanie MamPrawoWiedziec.pl: jakie zmiany są potrzebne samorządom? Półmetek samorządu (2016)

Jakie Pani/Pana zdaniem kwestie, aktualnie ważne dla samorządu powinny być rozwiązane na drodze ustawowej?
Usytuowanie powiatów w zakresie kompetencji i finansów
Samorządy finansują realizację swoich zadań z dochodów własnych oraz dotacji i subwencji z budżetu państwa. W 2015 r. 98 proc. samorządów było zadłużonych, w 105 dług na koniec roku przekroczył 60 proc. rocznych dochodów (źródło: wspólnota.org). Wg. Najwyższej Izby Kontroli m.in. z powodu zbyt niskich dochodów gminy do 5 tys. mieszkańców mają problem z wykonywaniem zadań publicznych. Jaki powinien być Pani/ Pana zdaniem główny kierunek działań, aby rozwiązać te problemy?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Należy zachęcać samorządy do oszczędności, m.in. przez wspólne z sąsiadami kontraktowanie usług (tzw. centra usług wspólnych).
 2. Należy zachęcać samorządy do realizacji zadań własnych wspólnie z sąsiadami.
 3. Należy zwiększać udział samorządów w podatkach PIT i CIT.
 4. Udziały w podatkach PIT i CIT powinny zostać zastąpione nowym podatkiem komunalnym/samorządowym.
 5. Należy rozszerzyć możliwości prowadzenia przez samorządy działalności gospodarczej.
 6. Należy przeznaczyć większą niż obecnie część budżetu państwa na finansowanie zadań narzucanych samorządom ustawami.
 7. Należy zmienić zasadę naliczania „janosikowego” (wpłata, którą bogatsze samorządy wnoszą do budżetu państwa na rzecz biedniejszych).
 8. Gminy, na których terenie znajdują się obszary chronione, powinny otrzymywać od państwa subwencję, jako rekompensatę za brak możliwości prowadzenia inwestycji na tych terenach.
 9. Należy wprowadzić wieloletnie kontraktowanie świadczeń zdrowotnych przez NFZ, by ograniczyć ryzyko finansowe jakie ponosi samorząd inwestując w zakład opieki zdrowotnej.
 10. Należy zwiększyć uprawnienia samorządów do egzekwowania należnych opłat od mieszkańców.
 11. Samorządy dysponują wystarczającymi środkami na realizację zadań, a ich problemy finansowe wynikają przede wszystkim ze złego zarządzania budżetem.
 12. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
12.12.2018 – 15.01.2019
Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3072), członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
27.02.2018 – 20.03.2018
Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2155), członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
7.02.2018 – 18.09.2018
Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o dokumentach publicznych (druk nr 2153), członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
98.9%
Nieobecność
1.1%
Zgodność
z linią klubu
99.7%

Oddane głosy

Za
93.3%
Przeciw
5.6%
Wstrzymał się
0.1%
Nieobecny
1.1%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 1309
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131
Data Tytuł Głos Zgodność z klubem
2019-07-19 15:05:28 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych Nieobecność Nie dotyczy
2019-07-19 15:04:24 Wybór nowego składu osobowego Komisji do spraw Unii Europejskiej Nieobecność Nie dotyczy
2019-07-19 14:23:02 Ustawa o odnawialnych źródłach energii oraz niektóre inne ustawy Za Zgodny
2019-07-19 14:21:11 Prawo farmaceutyczne Za Zgodny
2019-07-19 14:19:17 Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie zapobiegania i zwalczania poważnej przestępczości Za Zgodny
2019-07-19 14:18:28 Prawo konsularne Za Zgodny
2019-07-19 14:17:58 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Za Zgodny
2019-07-19 14:16:01 Prawo upadłościowe oraz niektóre inne ustawy Za Zgodny
2019-07-19 14:10:22 Zmiana niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia Za Zgodny
2019-07-19 14:09:48 Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych Za Zgodny
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: 1/2 udziału we współwłasności, majątek odrębny

Tytuł prawny: 1/6 udziału we współwłasności, majątek odrębny

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: budynek gospodarczy
Tytuł prawny: 1/6 udziału we współwłasności, majątek odrębny

Rodzaj: kioski handlowe
Tytuł prawny: 1/6 udziału we współwłasności, majątek odrębny

Rodzaj: działka zabudowana domem
Tytuł prawny: 1/6 udziału we współwłasności, majątek odrębny
Uwagi: dotyczy domu z pkt. 1

Rodzaj: działka
Tytuł prawny: współwłasność 1/4, majątek odrębny
Uwagi: łączna wartość 1/4 działki 25,96 a i 1/8 działki 74 m2 = 120 000 PLN

Rodzaj: działka
Tytuł prawny: współwłasność 1/8, majątek odrębny
Uwagi: łączna wartość 1/4 działki 25,96 a i 1/8 działki 74 m2 = 120 000 PLN

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: najem i dzierżawa
Kwota: 22 192 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 140 960,60 PLN

Opis: dieta parlamentarna nieopodatkowana
Kwota: 30 240,99 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 42 053,84 PLN

Oświadczenie
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: 1/2 udziału we współwłasności, majątek odrębny

Tytuł prawny: 1/6 udziału we współwłasności - majątek odrębny

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: budynek gospodarczy
Tytuł prawny: 1/6 udziału we współwłasności, majątek odrębny

Rodzaj: kioski handlowe
Tytuł prawny: 1/6 udziału we współwłasności, majątek odrębny

Rodzaj: działka zabudowana domem
Tytuł prawny: 1/6 udziału we współwłasności, majątek odrębny

Rodzaj: 6048/285037 część działki
Tytuł prawny: własność, majątek odrębny
Uwagi: 0,3478 ha = 78 m2

Rodzaj: działka
Tytuł prawny: współwłasność, majątek odrębny
Uwagi: łączna wartość 1/4 działki 25,96 a i 1/8 działki 74 m2 = 120 000 PLN

Rodzaj: działka
Tytuł prawny: współwłasność, majątek odrębny
Uwagi: łączna wartość 1/4 działki 25,96 a i 1/8 działki 74 m2 = 120 000 PLN

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: najem i dzierżawa
Kwota: 25 579,07 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 118 914,60 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 30 062,40 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 27360 PLN opodatkowana: 2702,40 PLN

Oświadczenie
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: 1/6 udziału we współwłasności - majątek odrębny
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: własność - majątek odrębny
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: budynek gospodarczy
Tytuł prawny: 1/6 udziału we współwłasności, majątek odrębny

Rodzaj: kioski handlowe
Tytuł prawny: 1/6 udziału we współwłasności, majątek odrębny

Rodzaj: działka zabudowana
Tytuł prawny: 1/6 udziału we współwłasności, majątek odrębny

Rodzaj: 6048/285037 część działki
Tytuł prawny: własność, majątek odrębny

Rodzaj: działka
Tytuł prawny: współwłasność, majątek odrębny
Uwagi: 1/4 części działki, wartość działki 25,96 a, 74 m2 i 1/2 domu: 170000 PLN

Rodzaj: działka
Tytuł prawny: współwłasność, majątek odrębny
Uwagi: 1/8 części działki, wartość działki 25,96 a, 74 m2 i 1/2 domu: 170000 PLN

Tytuł prawny: 1/2 własności, wartość działki 25,96 a, 74 m2 i 1/2 domu: 170000 PLN

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: najem i dzierżawa
Kwota: 21 670,50 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 117 042,86 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 594,52 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 27360 PLN opodatkowana: 2234,52 PLN

Oświadczenie
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: 1/6 udziału we współwłasności - majątek odrębny
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: własność - majątek odrębny
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: budynek gospodarczy
Tytuł prawny: 1/6 udziału we współwłasności

Rodzaj: kioski handlowe
Tytuł prawny: 1/6 udziału we współwłasności

Rodzaj: działka zabudowana
Tytuł prawny: 1/6 udziału we współwłasności, majątek odrębny

Rodzaj: 6048/285037 część działki
Tytuł prawny: własność, majątek odrębny

Rodzaj: działka
Tytuł prawny: współwłasność, majątek odrębny
Uwagi: 1/2 części działki, wartość działki 25,96 a i 74 m2 30000 PLN

Rodzaj: działka
Tytuł prawny: współwłasność, majątek odrębny
Uwagi: 1/4 części działki, wartość działki 25,96 a i 74 m2 30000 PLN

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z tytułu zatrudnienia
Kwota: 11 435,66 PLN

Opis: najem i dzierżawa
Kwota: 24 186,83 PLN

Opis: dieta radnej powiatowej
Kwota: 11 189,61 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 19 562,10 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 4039,36 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana 3846,28 PLN, opodatkowana 193,08 PLN

Oświadczenie
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: 1/6 udziału we współwłasności - majątek odrębny
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: własność - majątek odrębny
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: budynek gospodarczy
Tytuł prawny: 1/8 udziału we współwłasności

Rodzaj: kiosków [nieczytelne]
Tytuł prawny: 1/6 udziału we współwłasności

Rodzaj: działka zabudowana
Tytuł prawny: 1/6 udziału we współwłasności, majątek odrębny

Rodzaj: część działki
Tytuł prawny: własność, majątek odrębny

Rodzaj: działka
Tytuł prawny: współwłasność, majątek odrębny
Uwagi: 1/2 części działki, wartość działki 25,96 a i 74 m2 30000 PLN

Rodzaj: działka
Tytuł prawny: współwłasność, majątek odrębny
Uwagi: 1/4 części działki, wartość działki 25,96 a i 74 m2 30000 PLN

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: najem i dzierżawa
Kwota: 20 185 PLN
Uwagi: majątek odrębny, od 01.01.2015 do 31.10.2015

Opis: dieta radnej powiatowej
Kwota: 10 863,70 PLN
Uwagi: majątek odrębny, od 01.01.2015 do 31.10.2015

Podpis
Data: 2015-10-31