Wybory

Wybory do: Sejmu 2019
Komitet wyborczy: Prawo i Sprawiedliwość
Okręg: 12
Miejsce na liście: 6
Przynależność do partii: Prawo i Sprawiedliwość
Zawód: parlamentarzysta
Miejsce zamieszkania: Zawoja

Informacje ogólne

Poseł

Kandydat na posła

Klub/koło: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
Klub/koło: Prawo i Sprawiedliwość
Data i miejsce urodzenia: 1963-10-29, Zawoja
Zawód: technik pożarnictwa
Wykształcenie: średnie policealne/pomaturalne
Absolwent Szkoły Aspirantów Pożarnictwa w Krakowie. Emerytowany strażak. Działacz opozycji solidarnościowej w l. 80; organizator manifestacji i uroczystości patriotycznych. W 1988 r. zredagował i wydał dwa numery S Zawoi "Jutrzenka". Radny powiatu suskiego w l. 2014-2018. Startował w wyborach... parlamentarnych w 2015 r.; nie został wybrany, lecz w listopadzie 2018 r. objął mandat po Jarosławie Szlachetce (który został burmistrzem Myślenic).
Czytaj więcej
Zwiń

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
12.12.2018 – 15.01.2019
Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3072), członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
od 23.11.2018
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
od 21.11.2018
Sejm RP VIII kadencji, poseł (zajął miejsce Jarosława Szlachetki), Warszawa, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Kraków, liczba głosów: 2734, Polska
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
99.6%
Nieobecność
0.4%
Zgodność
z linią klubu
98.7%

Oddane głosy

Za
92.7%
Przeciw
6.9%
Wstrzymał się
0%
Nieobecny
0.4%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 233
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Data Tytuł Głos Zgodność z klubem
2019-07-19 15:05:28 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych Za Zgodny
2019-07-19 15:04:24 Wybór nowego składu osobowego Komisji do spraw Unii Europejskiej Za Zgodny
2019-07-19 14:23:02 Ustawa o odnawialnych źródłach energii oraz niektóre inne ustawy Za Zgodny
2019-07-19 14:21:11 Prawo farmaceutyczne Za Zgodny
2019-07-19 14:19:17 Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie zapobiegania i zwalczania poważnej przestępczości Za Zgodny
2019-07-19 14:18:28 Prawo konsularne Za Zgodny
2019-07-19 14:17:58 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Za Zgodny
2019-07-19 14:16:01 Prawo upadłościowe oraz niektóre inne ustawy Za Zgodny
2019-07-19 14:10:22 Zmiana niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia Za Zgodny
2019-07-19 14:09:48 Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych Za Zgodny
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 11 303 PLN
Uwagi: wkłady w KZP "Florian" przy KP PSP Sucha Beskidzka
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: budynek mieszkalny
Tytuł prawny: współwłasność w działkach 3/32, 3/128, 6/128
Uwagi: oraz sp. leśne

Rodzaj: udziały we wspólnocie gruntowej i leśnej
Tytuł prawny: własność
Uwagi: brak możliwości ustalenia wartości

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: emerytura
Kwota: 53 799,58 PLN

Opis: diety w spółce dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej i leśnej osób uprawnionych w Zawoi
Kwota: 6984 PLN

Opis: diety członka zarządu powiatu
Kwota: 20 229,42 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 12 015,22 PLN

Opis: dieta poselska
Kwota: 3340,27 PLN
Uwagi: nieopodatkowana

Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 3379 PLN
Uwagi: BS Jordanów o/Zawoja

Kwota: 11 243 PLN
Uwagi: wkłady w KZP "Florian" przy KP PSP Sucha Beskidzka

II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: budynek mieszkalny
Tytuł prawny: współwłasność w działkach 3/32, 3/128, 6/128
Uwagi: oraz sp. leśne

Rodzaj: udziały we wspólnocie gruntowej i leśnej
Tytuł prawny: własność
Uwagi: brak możliwości ustalenia wartości

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: emerytura
Kwota: 44 200 PLN

Opis: diety w spółce dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej i leśnej osób uprawnionych w Zawoi
Kwota: 5926 PLN

Opis: diety członka zarządu powiatu
Kwota: 19 073,45 PLN