Wybory

Wybory do: Sejmu 2019
Komitet wyborczy: Prawo i Sprawiedliwość
Okręg: 29
Miejsce na liście: 4
Przynależność do partii: Prawo i Sprawiedliwość
Zawód: specjalista zastosowań informatyki
Miejsce zamieszkania: Gliwice

Informacje ogólne

Poseł

Kandydat na posła

Klub/koło: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
Klub/koło: Prawo i Sprawiedliwość
Data i miejsce urodzenia: 1970-04-28, Czeladź
Zawód: informatyk
Wykształcenie: średnie policelane/pomaturalne
Wygrana w wyborach: Wybory parlamentarne 2015
Komitet wyborczy: Prawo i Sprawiedliwość
Okręg: 29 Gliwice
Liczba głosów: 4 884 (1,66%)
Ukończył Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych oraz Policealne Studium Informatyczne. Zatrudniony w Kompanii Węglowej S.A. w dziale Strategii i Analiz Projektów IT. Samorządowiec: radny miasta Gliwice w l. 2010-2015. Członek PiS. Poseł od 2015 r. (VIII kadencja), zasiada w komisjach: cyfryzacji..., innowacyjności i nowoczesnych technologii; gospodarki i rozwoju.
Czytaj więcej
Zwiń

Poglądy

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Półmetek Sejmu VIII kadencji (2017)

Prosimy wymienić i zwięźle opisać trzy największe sukcesy w Pani / Pana pracy jako posła w Sejmie VIII kadencji:
1.
Przede wszystkim cieszy mnie, że Kanał Gliwicki, znajdujący się w moim okręgu znów umożliwia transport węgla. Wznowienie transportu węgla Odrzańską Drogą Wodną należy traktować jako pewnego rodzaju symbol nadchodzących i zapowiadanych zmian w żegludze rzecznej w Polsce. W sprawie Kanału Gliwickiego składałem interpelację oraz pytanie w sprawach bieżących.
2.
Przyczyniłem się również do zmiany ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Na przykładzie Gliwickiej Podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, dochodziło do patologicznych wręcz sytuacji, kiedy pracownicy byli zatrudniani przez długie lata na umowach tymczasowych, pomimo, iż powinni być zatrudniani przez agencję pracy tymczasowej przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy. Składałem w tej sprawie interpelację oraz oświadczenie. Ponadto, interweniowałem w tematyce składowania odpadów niebezpiecznych w Bytomiu i Pyskowicach, a także w sprawie usunięcia przeszkód uniemożliwiających kompleksowe unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych w Tarnowskich Górach. Czynnie biorę udział w restrukturyzacji Polskiego górnictwa, w tym KWK „Sośnica”.
3.
Bardzo jestem również zaangażowany we wszelkie działania związane z cyfryzacją. Należę do Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Trzeba zaznaczyć, że od bieżącego roku mamy możliwość posługiwania się dokumentami w wersji cyfrowej. Ministerstwo Cyfryzacji poprzez swoje działania chce umożliwić jak najszersze załatwianie swoich spraw przez internet, bez wychodzenia z domu. Wielokrotnie zwracałem się w stronę Ministerstwa z pomysłami i wnioskami, które mogłyby tą formę kontaktu z mieszkańcami jeszcze bardziej umożliwić. Cieszę się, że taka praktyka jest dziś przyjęta i realizowana. Do swoich dotychczasowych osiągnieć chciałbym zaliczyć również wszelką pomoc, której starałem się udzielić wszystkim przychodzącym na moje dyżury poselskie. Sami zainteresowani zwracają się do mnie najczęściej z problemami dotyczącymi egzekucji komorniczej, problemami ze spłatą zaciągniętej pożyczki w banku, problemami mieszkaniowymi, zdrowotnymi czy wszelkimi wnioskami dotyczącymi zmiany przepisów prawa. Wielokrotnie również interweniowałem w sprawie ochrony pracowników oraz przeciwko likwidacji ich zakładu pracy.
Sejm VIII kadencji przyjął 393 ustawy. Które ustawy uchwalone przez Sejm VIII kadencji są Pani/ Pana zdaniem najważniejsze? Prosimy wskazać maksymalnie trzy ustawy.
1.
Ustawa wprowadzająca program 500 plus - Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
2.
Ustawa obniżająca wiek emerytalny - Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
3.
Ustawa dedykowana województwu śląskiemu, umożliwiająca utworzenie związku metropolitalnego - Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim
Jakie plany na działalność poselską ma Pani/ Pan na kolejne dwa lata kadencji Sejmu? Prosimy wymienić trzy konkretne propozycje wraz z krótkim uzasadnieniem.
1.
W swojej dalszej działalności chciałbym zadbać i wspomóc należyty rozwój śląskiego przemysłu, który jest zarazem motorem napędowym naszego regionu. Ciesze się z pomysłu wicepremiera Morawieckiego dotyczącego jednolitego obszaru inwestycyjnego, który znakomicie wpisuje się również w nasze potrzeby.
2.
Zależy mi również na zmianie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, poprzez całkowitą likwidację tzw. „małych” wspólnot mieszkaniowych i „podpięcie” wszystkich wspólnot pod wspomnianą ustawę. Pozwoli to na lepsze i sprawniejsze zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi.
3.
Prawo i Sprawiedliwość wdrożyło w życie już szereg obietnic społeczno-rodzinnych. W dalszej części pracy poselskiej chcę pracować nad kolejnymi formami wsparcia w etapie wdrażania polityki prorodzinnej. Z całą pewnością można do niej zaliczyć realizację programu Mieszkanie Plus. Chcę zadbać o to, by realizacja tego programu nastąpiła sprawnie i w jak najkrótszym okresie.
Czy przygotowała Pani/ przygotował Pan podsumowanie swojej dwuletniej pracy w Sejmie? (np. sprawozdanie, raport, spotkanie z wyborcami, itp.)
  1. Tak
  2. Nie
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
2018
kandydat na prezydenta Gliwic, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Gliwice, liczba głosów: 13 490, Polska
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2018.pkw.gov.pl
6.06.2018 – 21.06.2018
Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (druk nr 2505), członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
od 9.05.2018
Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (druk nr 2431), członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
99.7%
Nieobecność
0.3%
Zgodność
z linią klubu
99.5%

Oddane głosy

Za
93.8%
Przeciw
5.7%
Wstrzymał się
0.2%
Nieobecny
0.3%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 1309
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131
Data Tytuł Głos Zgodność z klubem
2019-07-19 15:05:28 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych Za Zgodny
2019-07-19 15:04:24 Wybór nowego składu osobowego Komisji do spraw Unii Europejskiej Za Zgodny
2019-07-19 14:23:02 Ustawa o odnawialnych źródłach energii oraz niektóre inne ustawy Za Zgodny
2019-07-19 14:21:11 Prawo farmaceutyczne Za Zgodny
2019-07-19 14:19:17 Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie zapobiegania i zwalczania poważnej przestępczości Za Zgodny
2019-07-19 14:18:28 Prawo konsularne Za Zgodny
2019-07-19 14:17:58 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Za Zgodny
2019-07-19 14:16:01 Prawo upadłościowe oraz niektóre inne ustawy Za Zgodny
2019-07-19 14:10:22 Zmiana niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia Za Zgodny
2019-07-19 14:09:48 Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych Za Zgodny
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: własnościowy, małżeństwa wspólność majątkowa
Uwagi: w budowie
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: własnościowe, małżeńska wspólność majątkowa
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: poseł na Sejm RP dieta parlamentarna
Kwota: 30 062,40 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 30062,40 PLN opodatkowana: 0,00 PLN

Opis: uposażenie
Kwota: 110 898,20 PLN

Opis: Zakład Informatyki i Telekomunikacji
Kwota: 160,00 PLN

Opis: wynajem mieszkania
Kwota: 2200,00 PLN

Oświadczenie
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: własnościowy, małżeństwa wspólność majątkowa
Uwagi: w budowie
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: własnościowe, małżeńska wspólność majątkowa
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Poseł na Sejm RP - dieta parlamentarna
Kwota: 30 062,40 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 27360 zł opodatkowana: 2702,40 zł

Opis: uposażenie
Kwota: 118 914,60 PLN

Oświadczenie
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: własnościowe, małżeńska wspólność majątkowa
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlana z rozpoczętą budową domu
Tytuł prawny: własnościowa, małżeńska wspólność majątkowa
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: PGG Oddział 2.T
Kwota: 35,48 PLN

Opis: Poseł na Sejm RP - dieta parlamentarna
Kwota: 29 676,96 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 27360 zł opodatkowana: 2316,96 zł

Opis: uposażenie
Kwota: 117 372,60 PLN

Oświadczenie
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: własnościowe, małżeńska wspólność majątkowa
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlana z rozpoczętą budową domu
Tytuł prawny: własnościowe, małżeńska wspólność majątkowa
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowa o pracę Kompania Węglowa S.A.
Kwota: 74 164,92 PLN

Opis: Radny Rady Miasta Gliwice
Kwota: 26 566,75 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana - 25436,75 zł opodatkowana - 1130,00 zł

Opis: Poseł na Sejm RP - Dieta parlamentarna
Kwota: 4039,36 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana - 3846,28 zł opodatkowana 193,08 zł

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 19 562,10 PLN

Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jarosław Włodzimierz
Nazwisko: Gonciarz
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Kompania Węglowa S.A. Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji
Stanowisko lub funkcja
Starszy informatyk w dziale strategii i analiz projektów IT
Radny rady miasta Gliwice
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: własnościowe, małżeńska wspólność majątkowa
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlana z rozpoczętą budową domu
Tytuł prawny: własnościowe, małżeńska wspólność majątkowa
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowa o pracę Kompania Węglowa S.A.
Kwota: 61 407,13 PLN

Opis: Radny Rady Miasta
Kwota: 23 826 PLN