Wybory

Kandydat na posła

Wybory do: Sejmu 2019
Komitet wyborczy: Koalicja Obywatelska
Okręg: 33
Miejsce na liście: 2
Przynależność do partii: nie należy do partii politycznej
Miejsce zamieszkania: Kielce

Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska — Koalicja Obywatelska
Data i miejsce urodzenia: 1960-03-29, Kielce
Zawód: przedsiębiorca
Wykształcenie: wyższe
Wygrana w wyborach: Wybory parlamentarne 2015
Komitet wyborczy: Nowoczesna Ryszarda Petru
Okręg: 33 Kielce
Liczba głosów: 12 120 (2,59%)
Ukończył Wydział Mechaniczny Politechniki Świętokrzyskiej oraz menadżerskie studia podyplomowe. Przedsiębiorca: w 1989 r. założył Grupę Edukacyjną S.A., jest przewodniczącym rady nadzorczej spółki; od 2006 r. jest głównym akcjonariuszem firmy TRAKT S.A., przewodniczący rady nadzorczej, w 2008 r.... został udziałowcem wydawnictwa MT Biznes. Przedsiębiorca - wydobywa kamienie ozdobne w Otmuchowskich Kopalniach Granitu. Członek partii Nowoczesna. Poseł od 2015 r. (VIII kadencja), pracuje w komisjach: obrony narodowej oraz łączności Polakami za granicą.
Czytaj więcej
Zwiń

Poglądy

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Parlament (2019)

Imię (imiona) i nazwisko
Adam Cyrański
Okręg wyborczy (nazwa i numer):
33
Komitet wyborczy:
koalicja obywatelska
Numer na liście wyborczej:
2
Trwa dyskusja nad formalizacją związków osób tej samej płci. Które z poniższych rozwiązań należy Pani/Pana zdaniem wprowadzić? 
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Małżeństwa dla par jednopłciowych.
 2. Związki partnerskie dla wszystkich par.
 3. Nie należy wprowadzać rozwiązań formalizujących związki jednopłciowe.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Kodeks karny chroni przed znieważeniem oraz naruszeniem nietykalności cielesnej ze względu na przynależność narodową, etniczną, rasową, wyznanie albo bezwyznaniowość.  Czy Pani Pana zdaniem należy rozszerzyć grupę osób podlegających ochronie ze względu na jakieś cechy?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wskazanie, ze względu na jakie szczególne cechy należy chronić przed znieważeniem oraz naruszeniem nietykalności cielesnej?
 1. Niepełnosprawność
 2. Orientacja seksualna i tożsamość płciowa
 3. Płeć
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 2.07.2019
Sejm RP VIII kadencji, członek, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
2019
kandydat na posła do Parlamentu Europejskiego, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni, Kraków, liczba głosów: 14 574, Polska
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory.gov.pl
od 4.10.2018
Polsko-Belgijska Grupa Parlamentarna, wiceprzewodniczący
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
92.1%
Nieobecność
7.9%
Zgodność
z linią klubu
89.7%

Oddane głosy

Za
58.6%
Przeciw
29.4%
Wstrzymał się
4.1%
Nieobecny
7.9%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 1336
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Tytuł Głos Zgodność z klubem
2019-07-19 15:05:28 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych Za Zgodny
2019-07-19 15:04:24 Wybór nowego składu osobowego Komisji do spraw Unii Europejskiej Za Zgodny
2019-07-19 14:23:02 Ustawa o odnawialnych źródłach energii oraz niektóre inne ustawy Za Zgodny
2019-07-19 14:21:11 Prawo farmaceutyczne Za Zgodny
2019-07-19 14:19:17 Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie zapobiegania i zwalczania poważnej przestępczości Za Zgodny
2019-07-19 14:18:28 Prawo konsularne Za Zgodny
2019-07-19 14:17:58 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Za Zgodny
2019-07-19 14:16:01 Prawo upadłościowe oraz niektóre inne ustawy Za Zgodny
2019-07-19 14:10:22 Zmiana niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia Za Zgodny
2019-07-19 14:09:48 Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych Za Zgodny
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Dane osobowe
Nazwisko: Cyrański
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Trakt S.A., Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów (umowa o pracę)
Stanowisko lub funkcja: Główny specjalista ds. inwestycji i rozwoju

Miejsce zatrudnienia: Wydawnictwo "JUKA-91" Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa (umowa o pracę)
Stanowisko lub funkcja: Główny specjalista ds. strategii

Miejsce zatrudnienia: TRAKT S.A., Grupa MAC S.A., MAC Konsultanci Oświatowi Sp. z.o.o., MT Biznes Sp z o.o.
Stanowisko lub funkcja: Przewodniczący rad nadzorczych

Miejsce zatrudnienia: MAC Inwestycje Sp. z o.o. ul. Witosa 76 25-561 Kielce (umowa o pracę)
Stanowisko lub funkcja: specjalista ds. strategii i rozwoju

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: własność
Uwagi: wartość brutto

Tytuł prawny: własność
Uwagi: wartość brutto

Tytuł prawny: własność
Uwagi: wartość brutto

Powierzchnia: 103,90 m2
Tytuł prawny: własność
Uwagi: wartość brutto

Powierzchnia: 103,40 m2
Tytuł prawny: własność
Uwagi: wartość brutto

Tytuł prawny: umowa deweloperska
Uwagi: wartość brutto

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: łąki, nieużytki
Tytuł prawny: własność
Uwagi: wartość brutto

Rodzaj: działka
Wartość
Kwota: 4 780 000 PLN
Tytuł prawny: 1/4 własności
Uwagi: druga podana powierzchnia dotyczy gruntów

Rodzaj: działka
Wartość
Kwota: 4 290 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: druga podana powierzchnia dotyczy gruntów

Rodzaj: działka
Wartość
Kwota: 1 300 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: druga podana powierzchnia dotyczy gruntów

III. Uczestnictwo w spółce cywilnej lub...
Spółka cywilna lub osobowa spółka handlowa
Nazwa spółki: Otmuchowski Kopalnie Granitu sp. z o.o. Sp. Jawna
Uwagi: wysokość wniesionych wkładów: 40200 PLN

Nazwa spółki: Osiedle na Górnej sp. z o.o. sp. Komandytowa
Uwagi: wysokość wniesionych wkładów: 1 730 000 PLN

VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis: Dnia 14.11.2011r. kupiłem od Skarbu Państwa 7430 udziałów, co stanowiło 12,08% w kapitale zakładowym Świętokrzyskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych TRAKT sp. z o.o. (obecnie TRAKT S.A.) o łącznej wartości nominalnej 743000 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: zatrudnienie na umowę o pracę w Trakt S.A.
Kwota: 63 131,28 PLN
Uwagi: dochód w roku 2018

Opis: zatrudnienie na umowę o pracę w wydawnictwie "JUKA-91" sp. z o.o.
Kwota: 59 173,50 PLN
Uwagi: dochód w roku 2018

Opis: zatrudnienie na umowę o pracę w MAC Inwestycje sp z o.o.
Kwota: 58 665 PLN
Uwagi: dochód w roku 2018

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 30 667,16 PLN
Uwagi: w roku 2018

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt w PKO BP w związku z kupnem nieruchomości
Uwagi: płatny w ratach

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt w BGŻ BNP Paribas w związku z kupnem lokalu
Cała kwota: 685 124,83 PLN
Uwagi: płatny w ratach

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt w BGŻ BNP Paribas w związku z kupnem lokalu
Cała kwota: 675 303,93 PLN
Uwagi: płatny w ratach

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): udzielenie pożyczki osobie prawnej (Einhorn sp. z o.o.) w wysokości 100000 PLN

Podpis
Data: 2019-04-30
Oświadczenie
Dane osobowe
Nazwisko: Cyrański
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Trakt S.A., Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów (umowa o pracę)
Stanowisko lub funkcja: Główny specjalista ds. inwestycji i rozwoju

Miejsce zatrudnienia: Wydawnictwo "JUKA-91" Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa (umowa o pracę)
Stanowisko lub funkcja: Główny specjalista ds. strategii

Miejsce zatrudnienia: TRAKT S.A., Grupa MAC S.A., MAC Konsultanci Oświatowi Sp. z.o.o., MT Biznes Sp z o.o.
Stanowisko lub funkcja: Przewodniczący rad nadzorczych

Miejsce zatrudnienia: MAC Inwestycje Sp. z o.o. ul. Witosa 76 25-561 Kielce (umowa o pracę)
Stanowisko lub funkcja: specjalista ds. strategii i rozwoju

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: własność
Uwagi: wartość brutto

Tytuł prawny: własność
Uwagi: wartość brutto

Tytuł prawny: własność
Uwagi: wartość brutto

Powierzchnia: 103,90 m2
Tytuł prawny: umowa deweloperska
Uwagi: wartość brutto

Powierzchnia: 103,40 m2
Tytuł prawny: umowa deweloperska
Uwagi: wartość brutto

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: łąki, nieużytki
Tytuł prawny: własność
Uwagi: wartość brutto

Rodzaj: działka
Wartość
Kwota: 2 250 000 PLN
Tytuł prawny: 1/4 własności
Uwagi: druga podana powierzchnia dotyczy gruntów

Rodzaj: działka
Wartość
Kwota: 4 290 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: druga podana powierzchnia dotyczy gruntów

III. Uczestnictwo w spółce cywilnej lub...
Spółka cywilna lub osobowa spółka handlowa
Nazwa spółki: Otmuchowski Kopalnie Granitu sp. z o.o. Sp. Jawna
Uwagi: wysokość wniesionych wkładów: 40140 PLN

Nazwa spółki: Osiedle na Górnej sp. z o.o. Sp. Komandytowa

VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis: Dnia 14.11.2011r. kupiłem od Skarbu Państwa 7430 udziałów, co stanowiło 12,08% w kapitale zakładowym Świętokrzyskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych TRAKT Sp. z o.o. (obecnie TRAKT S.A.) o łącznej wartości nominalnej 743000 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: zatrudnienie na umowę o pracę w Trakt S.A.
Kwota: 60 809,13 PLN
Uwagi: w roku 2017

Opis: zatrudnienie na umowę o pracę w wydawnictwie "JUKA-91" Sp. z o.o.
Kwota: 53 575,18 PLN
Uwagi: w roku 2017

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 896,45 PLN
Uwagi: w roku 2017

Opis: zatrudnienie na umowę o pracę w MAC Inwestycje Sp z o.o.
Kwota: 46 707,48 PLN
Uwagi: w roku 2017

Opis: zasiłek pieniężny z ubezpieczenia społecznego
Kwota: 27 814,84 PLN
Uwagi: w roku 2017

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): zobowiązanie do spłaty osobie fizycznej z tytułu podziału majątku wspólnego
Uwagi: rozłożone na raty

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt w PKO BP w związku z kupnem nieruchomości
Uwagi: płatny w ratach

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt w BGŻ BNP Paribas w związku z kupnem lokalu
Cała kwota: 717 510,51 PLN
Uwagi: płatny w ratach

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt w BGŻ BNP Paribas w związku z kupnem lokalu
Cała kwota: 727 945,15 PLN
Uwagi: płatny w ratach

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): udzielenie pożyczki osobie fizycznej w wysokości 110000 PLN

Oświadczenie
Dane osobowe
Nazwisko: Cyrański
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Trakt S.A., Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów (umowa o pracę)
Stanowisko lub funkcja: Główny specjalista ds. inwestycji i rozwoju

Miejsce zatrudnienia: Wydawnictwo "JUKA-91" Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa (umowa o pracę)
Stanowisko lub funkcja: Główny specjalista ds. strategii

Stanowisko lub funkcja: wykonujący działalność gospodarczą na podstawie wpisu w CEIDG

Miejsce zatrudnienia: TRAKT S.A., Grupa MAC S.A., MAC Konsultanci Oświatowi Sp. z.o.o., MT Biznes Sp z o.o.
Stanowisko lub funkcja: Przewodniczący rad nadzorczych

Miejsce zatrudnienia: MAC Inwestycje Sp. z o.o. ul. Witosa 76 25-561 Kielce, specjalista ds. strategii i rozwoju

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: własność
Uwagi: wartość brutto

Tytuł prawny: własność
Uwagi: wartość brutto

Tytuł prawny: własność
Uwagi: wartość brutto

Tytuł prawny: własność
Uwagi: wartość brutto

Powierzchnia: 103,90 m2
Tytuł prawny: umowa deweloperska
Uwagi: wartość brutto

Powierzchnia: 103,40 m2
Tytuł prawny: umowa deweloperska
Uwagi: wartość brutto

III. Uczestnictwo w spółce cywilnej lub...
Spółka cywilna lub osobowa spółka handlowa
Nazwa spółki: Otmuchowski Kopalnie Granitu sp. z o.o. Sp. Jawna
Uwagi: wysokość wniesionych wkładów: 40140 PLN
VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis: Dnia 14.11.2011r. kupiłem od Skarbu Państwa 7430 udziałów, co stanowiło 12,08% w kapitale zakładowym Świętokrzyskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych TRAKT Sp. z o.o. (obecnie TRAKT S.A.) o łącznej wartości nominalnej 743000 PLN
VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: "Otmuchowskie kopalnie granitu" Adam Cyrański
Przedmiot działalności: wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: zatrudnienie na umowę o pracę w Trakt S.A.
Kwota: 63 131,28 PLN
Uwagi: w roku 2016

Opis: zatrudnienie na umowę o pracę w wydawnictwie "JUKA-91" Sp. z o.o.
Kwota: 59 130 PLN
Uwagi: w roku 2016

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 594,52 PLN
Uwagi: w roku 2016

Opis: zatrudnienie na umowę o pracę w MAC Inwestycje Sp z o.o.
Kwota: 72 221,25 PLN
Uwagi: w roku 2016

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): zobowiązanie do spłaty osobie fizycznej z tytułu podziału majątku wspólnego
Uwagi: rozłożone na raty

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt w PKO BP w związku z kupnem nieruchomości
Uwagi: płatny w ratach

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt w BGŻ BNP Paribas w związku z kupnem lokalu
Cała kwota: 735 096,56 PLN
Uwagi: płatny w ratach

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt w BGŻ BNP Paribas w związku z kupnem lokalu
Cała kwota: 745 786,95 PLN
Uwagi: płatny w ratach

Podpis
Data: 2017-04-30
Oświadczenie
Dane osobowe
Nazwisko: Cyrański
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Trakt S.A., Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów (umowa o pracę)
Stanowisko lub funkcja: Główny specjalista ds. inwestycji i rozwoju

Miejsce zatrudnienia: Wydawnictwo "JUKA-91" Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa (umowa o pracę)
Stanowisko lub funkcja: Główny specjalista ds. strategii

Stanowisko lub funkcja: wykonujący działalność gospodarczą na podstawie wpisu w CEIDG

Miejsce zatrudnienia: TRAKT S.A., Grupa Edukacyjna S.A., MT Biznes Sp. z o.o.
Stanowisko lub funkcja: Przewodniczący rad nadzorczych

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: własność
Uwagi: wartość brutto

Tytuł prawny: własność
Uwagi: wartość brutto

Tytuł prawny: własność
Uwagi: wartość brutto

Tytuł prawny: własność
Uwagi: wartość brutto

Tytuł prawny: własność
Uwagi: wartość brutto

Powierzchnia: 103,90 m2
Tytuł prawny: umowa deweloperska
Uwagi: wartość brutto

Powierzchnia: 103,40 m2
Tytuł prawny: umowa deweloperska
Uwagi: wartość brutto

VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis: Dnia 14.11.2011 kupiłem od Skarbu Państwa 7430 udziałów, co stanowiło 12,08% w kapitale zakładowym Świętokrzyskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych TRAKT Sp. z o.o. (obecnie TRAKT S.A.) o łącznej wartości nominalnej 743000 PLN
VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: "Otmuchowskie kopalnie granitu" Adam Cyrański
Przedmiot działalności: wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: zatrudnienie na umowę o pracę w Trakt S.A.
Kwota: 121 431,27 PLN
Uwagi: w roku 2015

Opis: zatrudnienie na umowę o pracę w wydawnictwie "JUKA-91" Sp. z o.o.
Kwota: 255 639 PLN
Uwagi: w roku 2015

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 4039,36 PLN
Uwagi: w roku 2015

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): zobowiązanie do spłaty osobie fizycznej z tytułu podziału majątku wspólnego
Uwagi: rozłożone na raty

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt w PKO BP w związku z kupnem nieruchomości
Uwagi: płatny w ratach

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt w RCB S.A. w Warszawie w związku z kupnem lokalu
Uwagi: płatny w ratach

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt w BGŻ BNP Paribas w związku z kupnem lokalu
Cała kwota: 314 399,80 PLN
Uwagi: płatny w ratach

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt w BGŻ BNP Paribas w związku z kupnem lokalu
Cała kwota: 305 264,56 PLN
Uwagi: płatny w ratach

Podpis
Data: 2016-04-29
Oświadczenie
Dane osobowe
Nazwisko: Cyrański
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Główny specjalista ds. inwestycji i rozwoju

Miejsce zatrudnienia: Wydawnictwo JUKA-91 Sp. z o.o.
Stanowisko lub funkcja: Główny specjalista ds. strategii

Stanowisko lub funkcja: wykonujący działalność gospodarczą na podstawie wpisu w CEDIG

Miejsce zatrudnienia: TRAKT S.A., Grupa Edukacyjna S.A., MT Biznes Sp. z o.o.
Stanowisko lub funkcja: Przewodniczący rad nadzorczych

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: własność
Uwagi: wartość brutto

Tytuł prawny: własność
Uwagi: wartość brutto

Tytuł prawny: własność
Uwagi: wartość brutto

Tytuł prawny: własność
Uwagi: wartość brutto

Tytuł prawny: własność
Uwagi: wartość brutto

Powierzchnia: 103,90 m2
Tytuł prawny: własność
Uwagi: umowa deweloperska

Powierzchnia: 103,40 m2
Tytuł prawny: umowa deweloperska
Uwagi: wartość brutto

VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis: Dnia 14.11.2011 kupiłem od Skarbu Państwa 7430 udziałów, co stanowiło 12,08% w kapitale zakładowym Świętokrzyskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych TRAKT Sp. z o.o. (obecnie TRAKT S.A.) o łącznej wartości nominalnej 743000 PLN
VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: "Otmuchowskie kopalnie granitu" Adam Cyrański
Przedmiot działalności: wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków
Uwagi: przychód i dochód łącznie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: zatrudnienie Trakt S.A.
Kwota: 5400 PLN
Uwagi: miesięcznie

Opis: zatrudnienie JUKA-91 Sp. z o.o.
Kwota: 5000 PLN
Uwagi: miesięcznie

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): zobowiązanie do spłaty Marioli Cyrańskiej z tytułu podziału majątku wspólnego
Uwagi: rozłożone na raty

Cała kwota: 320 428,27 PLN
Uwagi: płatny w ratach

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt BGŻ BNP Paribas ((kupno lokalu)
Cała kwota: 311 117,85 PLN
Uwagi: płatny w ratach