Wybory

Wybory do: Sejmu 2019
Komitet wyborczy: Prawo i Sprawiedliwość
Okręg: 33
Miejsce na liście: 9
Przynależność do partii: nie należy do partii politycznej
Zawód: parlamentarzysta
Miejsce zamieszkania: Straszniów Gumienicki

Informacje ogólne

Poseł

Kandydat na posła

Klub/koło: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
Klub/koło: Prawo i Sprawiedliwość
Data i miejsce urodzenia: 1964-11-28, Chmielnik
Zawód: kierowca autobusu
Wykształcenie: średnie ogólne
Wygrana w wyborach: Wybory parlamentarne 2015
Komitet wyborczy: Prawo i Sprawiedliwość
Okręg: 33 Kielce
Liczba głosów: 5 369 (1,15%)
Ukończył liceum ogólnokształcące dla dorosłych, kierowca autobusu. Radny sejmiku woj. świętokrzyskiego (2010-2015). Przewodniczący „Solidarności” w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Kielcach. Członek PiS. Poseł od 2015 r. (VIII kadencja), zasiada w komisji ds. petycji oraz mniejszości... narodowych i etnicznych.
Czytaj więcej
Zwiń

Poglądy

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Półmetek Sejmu VIII kadencji (2017)

Prosimy wymienić i zwięźle opisać trzy największe sukcesy w Pani / Pana pracy jako posła w Sejmie VIII kadencji:
1.
Nowelizacja ustawy o Działaczach Opozycji Antykomunistycznej oraz Osobach Represjonowanych z powodów politycznych. Nowelizacja zakłada między innymi, że działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych będą otrzymywali 400 zł miesięcznie. Byłem posłem - sprawozdawcą tego projektu. W tej sprawie byłem aktywny również na płaszczyźnie lokalnej. Do kieleckiej Rady Miasta złożyłem wniosek dotyczący wprowadzenia w Kielcach darmowej komunikacji miejskiej dla osób represjonowanych w czasach komunizmu.
2.
Praca w Komisji Petycji, gdzie wspólnie z posłami z innych ugrupowań pracujemy nad petycjami skierowanymi do nas przez obywateli. Przez dwa lata udało nam się skierować wiele dezyderatów do rządu. Niektóre z nich weszły w życie w postaci konkretnych ustaw i nowelizacji np. Nowelizacja ustawy o Działaczach Opozycji Antykomunistycznej oraz Osobach Represjonowanych z powodów politycznych.
3.
Interpelacja do Pani Premier Beaty Szydło dotycząca rozważenia możliwości unieważnienia dekretu carskiego z 1869 roku i przywrócenia w formie rozporządzenia Rady Ministrów praw miejskich tym miejscowościom, które zostały ich pozbawione w wyniku represji carskich. Interpelacja ta zwróciła uwagę na problem z którym boryka się wiele mniejszych miejscowości. Sprawa była opisywana w mediach elektronicznych i papierowych.
Sejm VIII kadencji przyjął 393 ustawy. Które ustawy uchwalone przez Sejm VIII kadencji są Pani/ Pana zdaniem najważniejsze? Prosimy wskazać maksymalnie trzy ustawy.
1.
1.Ustawa zakładająca obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
2.
Program Rodzina 500 Plus.
3.
Pakiet ustaw i nowelizacji uszczelniających prawo pracy: ustawa o minimalnej stawce godzinowej dla umów zlecenie i w ramach samozatrudnienia, zwiększenie uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy w ramach nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, nowelizacja kodeksu pracy zakładająca walkę z tzw. syndromem pierwszej dniówki, ustawa o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
Jakie plany na działalność poselską ma Pani/ Pan na kolejne dwa lata kadencji Sejmu? Prosimy wymienić trzy konkretne propozycje wraz z krótkim uzasadnieniem.
1.
Działania mające na celu nowelizację ustawy o transporcie publicznym, która umożliwi walkę z wykluczeniem komunikacyjnym, szczególnie w mniejszych miejscowościach oraz wsiach, gdzie obywatele są często pozbawieni dostępu do jakiejkolwiek komunikacji miejskiej. Nowe prawo miałoby na celu odwrócenie niekorzystnych tendencji w transporcie publicznym polegających na urynkowieniu i likwidowaniu nierentownych połączeń komunikacyjnych
2.
Wdrożenie nowych przepisów, które ograniczą reklamowanie się samorządowców za publiczne pieniądze. Jest to ponadpartyjna inicjatywa posłów z Komisji Petycji, której jestem członkiem. Zgodnie z postulowanymi zmianami, samorządy w dalszym ciągu będą mogłyby promować swoją działalność, jednak bez pokazywania konkretnych nazwisk i sylwetek. Politycy również zachowaliby prawo do reklamowania samego siebie na billboardach, ale tylko w trakcie kampanii wyborczej oraz pod warunkiem, że materiały zostaną sfinansowane przez zarejestrowany komitet wyborczy. W tej sprawie Komisja Petycji już wysłała dezyderat do Rządu. Jestem sprawozdawcą tego projektu
3.
Działania mające na celu zmianę niekorzystnych dla pracowników przepisów w polskim prawie, luk prawnych umożliwiających wydawanie przez sądy niekorzystnych dla pracowników wyroków. Od jakiegoś czasu w trakcie obrad Komisji Petycji postuluję zmianę niekorzystnego dla kierowców przepisu o indywidualnym czasie pracy kierowców, który został wprowadzony w 2012 roku. Przepisy wpływają źle na warunki pracy kierowców, które z kolei mają przełożenie na bezpieczeństwo pasażerów. Ponadto w najbliższym czasie wystosuję do Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej interpelację w sprawie niekorzystnych dla pracowników wyroków sądowych, które pozwalają pracodawcom na niesporządzanie wykazu pracowników pracujących w warunkach szczególnych, co z kolei zwalnia ZUS z wszczynania kontroli i ma negatywne przełożenie na wysokość świadczenia emerytalnego.
Czy przygotowała Pani/ przygotował Pan podsumowanie swojej dwuletniej pracy w Sejmie? (np. sprawozdanie, raport, spotkanie z wyborcami, itp.)
  1. Tak
  2. Nie
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Pytanie MamPrawoWiedziec.pl — głosowanie nad ustawą budżetową na 2017 r. (2016)

Czy podczas 33. posiedzenia Sejmu wzięła Pani udział/ wziął Pan udział w głosowaniu nad całością projektu ustawy budżetowej na 2017 r. (głosowanie nr 18., link do procesu legislacyjnego), które odbyło się 16 grudnia 2016 r. w Sali Kolumnowej Sejmu?
  1. Tak
  2. Nie
Jaki głos oddała Pani/ oddał Pan w głosowaniu nad całością projektu ustawy budżetowej na 2017 r. (33. posiedzenie Sejmu, głosowanie nr 18)?
  1. Za
  2. Przeciw
  3. Wstrzymanie od głosu
  4. Nie oddanie głosu
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 21.02.2019
Fundacja Rodzina Transportowa, członek Rady Fundacji, Kielce
źródło
Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska
od 1.03.2018
Parlamentarny Zespół ds. Transportu Drogowego, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
od 7.02.2018
Polsko-Izraelska Grupa Parlamentarna, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
99.9%
Nieobecność
0.1%
Zgodność
z linią klubu
98.8%

Oddane głosy

Za
93.4%
Przeciw
5.6%
Wstrzymał się
1%
Nieobecny
0.1%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 1309
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131
Data Tytuł Głos Zgodność z klubem
2019-07-19 15:05:28 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych Za Zgodny
2019-07-19 15:04:24 Wybór nowego składu osobowego Komisji do spraw Unii Europejskiej Za Zgodny
2019-07-19 14:23:02 Ustawa o odnawialnych źródłach energii oraz niektóre inne ustawy Za Zgodny
2019-07-19 14:21:11 Prawo farmaceutyczne Za Zgodny
2019-07-19 14:19:17 Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie zapobiegania i zwalczania poważnej przestępczości Za Zgodny
2019-07-19 14:18:28 Prawo konsularne Za Zgodny
2019-07-19 14:17:58 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Za Zgodny
2019-07-19 14:16:01 Prawo upadłościowe oraz niektóre inne ustawy Za Zgodny
2019-07-19 14:10:22 Zmiana niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia Za Zgodny
2019-07-19 14:09:48 Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych Za Zgodny
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Poseł na Sejm RP - uposażenie
Kwota: 110 898,20 PLN

Opis: dieta parlamentarna nieopodatkowana
Kwota: 30 062,40 PLN

Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Poseł na Sejm RP - uposażenie
Kwota: 118 914,60 PLN

Opis: dieta parlamentarna nieopodatkowana
Kwota: 27 360 PLN
Uwagi: dieta parlamentarna opodatkowana: 2702,40 PLN

Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Poseł na Sejm RP - uposażenie
Kwota: 117 372,60 PLN

Opis: dieta parlamentarna nieopodatkowana
Kwota: 27 360 PLN
Uwagi: dieta parlamentarna opodatkowana: 2316,96 PLN

Oświadczenie
Dane osobowe
Nazwisko: Latosiński
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Kielcach
Stanowisko lub funkcja: oddelegowany do prac związkowych

Miejsce zatrudnienia: Kancelaria Sejmu
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z tytułu umowy o pracę w MPK Sp z.o.o w Kielcach
Kwota: 46 279,50 PLN

Opis: dieta radego sejmiku
Kwota: 17 220 PLN

Opis: Poseł na Sejm RP - uposażenie
Kwota: 19 562,10 PLN

Opis: dieta parlamentarna nieopodatkowana
Kwota: 3846,28 PLN

Opis: dieta parlamentarna opodatkowana
Kwota: 193,08 PLN

Oświadczenie
Dane osobowe
Nazwisko: Latosiński
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Kielca
Stanowisko lub funkcja: kierowca autobusowy oddelegowany do prac związkowych
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z tytułu umowy o pracę w MPK Sp z.o.o w Kielcach
Kwota: 44 054,20 PLN

Opis: dieta radego sejmiku
Kwota: 17 220 PLN