Wybory

Wybory do: Senatu 2019
Komitet wyborczy: Prawo i Sprawiedliwość
Okręg: 41
Miejsce na liście:
Przynależność do partii: Prawo i Sprawiedliwość
Zawód: lekarz - specjalista medycyny rodzinnej
Miejsce zamieszkania: Nowa Iwiczna

Informacje ogólne

Senator

Kandydat na senatora

Klub/koło: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
Klub/koło: Prawo i Sprawiedliwość
Data i miejsce urodzenia: 1958-01-09, Wrocław
Zawód: lekarz
Wykształcenie: wyższe
Wygrana w wyborach: Wybory parlamentarne 2015
Komitet wyborczy: Prawo i Sprawiedliwość
Okręg: 41 Warszawa
Liczba głosów: 99 875 (39,50%)
Doktor nauk medycznych, lekarz, ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny), studia z zakresu medycyny rodzinnej oraz z ekonomiki zdrowia. W latach 1980–1981 był prezesem Niezależnego Zrzeszenia Studentów Akademii Medycznej i... skarbnikiem Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS. Praktykę lekarską rozpoczął w 1983 r. W latach 1986-1991 był lekarzem zakładowym w przedsiębiorstwach przemysłowych. Od 1996 r. pracuje w przychodni medycyny rodzinnej w Warszawie. W latach 2001–2008 wykładał w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie, od 2005 r. jest wykładowcą Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w latach 2010-2011 był starszym asystentem w Wojskowym Instytucie Medycznym. Pracownik Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie (2010–2015). Jest ekspertem Europejskiego Biura WHO ds. certyfikacji i regulacji zawodów medycznych. Związany z licznymi towarzystwami lekarskimi i stowarzyszeniami. Prezes (2001–2010), wiceprezes (2010–2014) i sekretarz (1997–2001 i od 2014 r.) Naczelnej Rady Lekarskiej. W latach 2013-2015 pełnił funkcję wiceprezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Od 2013 r. ekspert Polski Razem. Od 2016 r. członek PiS. Od listopada 2015 do stycznia 2018 r. minister Zdrowia w rządzie Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego. Senator od 2015 r. (IX kadencja), zasiada w komisji regulaminowej, etyki i spraw senatorskich oraz komisji zdrowia.
Czytaj więcej
Zwiń

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
2019
kandydat na posła do Parlamentu Europejskiego, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Warszawa, liczba głosów: 34 063, Polska
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory.gov.pl
od 19.11.2018
Związek Dużych Rodzin Trzy Plus, członek Zarządu, Warszawa, Polska
źródło
Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska
od 8.03.2018
Senat RP IX kadencji, członek, Komisja Zdrowia
źródło
Oficjalna strona Senatu RP www.senat.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Opieka poszpitalna

Z kolei po szpitalu, dzisiaj pacjent wypisywany ze szpitala, bardzo często z zaleceniem kontaktu z lekarzem specjalistom w przychodni, albo z zaleceniem rehabilitacji, zderza się z niemożnością uzyskania tych świadczeń właśnie przez kolejkę, którą spotyka w przychodniach na zewnątrz szpitala. My to zmieniamy w ten sposób, że szpital działający w sieci będzie organizował tę pomoc u siebie. Szpital, w którym pacjent, zapewni mu także poszpitalną pomoc w poradni przyszpitalnej oraz rehabilitację, jeśli to potrzebne.

Źródło: www.tvn24.pl

Data obietnicy: 2017-04-03

sprawy ogólnopolskie
ochrona zdrowia
szpitale
PiS
41 Warszawa
Znieczulenie przy porodzie

- A czy znieczulenie to jest coś złego? - Nie, nie. To nie jest nic złego. Oczywiście tam, gdzie kobieta oczekuje tego znieczulenia, powinno ono być jej zapewnione. - Jeśli poprosi, to powinno być zapewnione? Czyli na żądanie? - Tak, ale to dotyczy znieczulenia, a nie cięcia cesarskiego.

Źródło: www.tvn24.pl

Data obietnicy: 2017-04-03

sprawy ogólnopolskie
ochrona zdrowia
położnictwo
PiS
41 Warszawa
Kolejki w szpitalach i sieć szpitali

- Panie Ministrze, kiedy będą pierwsze efekty, kiedy zostaną skrócone kolejki? Jeżeli tak będzie, to do jakich lekarzy? - Niektóre kolejki, rzeczywiście bardzo wyraźnie zredukują się, albo nawet mogą zniknąć, już wtedy kiedy zadziała sieć szpitali. (...) - Na przykład jakie kolejki? - Na przykład ta wstydliwa kolejka na szpitalnych oddziałach ratunkowych. Gdzie kłębią się i mieszają ze sobą dwie kolejki. (...) My te dwie kolejki rozdzielamy, organizując obok każdego szpitalnego oddziału ratunkowego przychodnie nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej. - Ale pacjent będzie mógł to odczuć kiedy? - Od razu.

Źródło: www.tvn24.pl

Data obietnicy: 2017-04-03

sprawy ogólnopolskie
ochrona zdrowia
szpitale
PiS
41 Warszawa
Leczenie niepłodności

- Panie Ministrze, dlaczego nie powołał pan Rady ds. leczenia niepłodności, której powołane przewiduje ustawa regulująca wykonywanie procedury in vitro? - Na dzisiaj nie widzę takiej potrzeby po prostu. - Dlaczego? Co to oznacza? - Nie widzę takiej potrzeby na dzisiaj. - Czy uważa pan, że ta ustawa nie powinna obowiązywać? - Panie Redaktorze, ta ustawa obowiązuje. Natomiast równolegle zwracam uwagę, że już pełną parą realizujemy program zdrowia prokreacyjnego. Powstają ośrodki, pierwszy działa już w Łodzi w Centrum Zdrowia Matki Polki. Ośrodki leczenia niepłodności, które zajmują się kompleksowo sprawą prokreacji. To znaczy zarówno diagnostyką, jak i leczeniem i myślę, że idziemy dobrą drogą.

Źródło: www.tvn24.pl

Data obietnicy: 2017-04-03

sprawy ogólnopolskie
ochrona zdrowia
polityka rodzinna
PiS
41 Warszawa
Wolności obywatelskie i system zdrowia

[...] będę się starał, aby Polska zapewniła każdej rodzinie godziwe życie, szanowała autonomię rodziców i prawo wszystkich dzieci do wzrastania w godnych warunkach, a system ochrony zdrowia gwarantował każdemu choremu to, czego potrzebuje.

Data obietnicy: 2015-10

sprawy ogólnopolskie
41 Warszawa
PiS
prawa i wolności obywatelskie
wybory 2015

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Wartość
Kwota: 1 000 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność (1/8 spadku, w skład którego wchodzi mieszkanie)
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowy o pracę
Kwota: 166 188,07 PLN

Opis: diety senatorskie
Kwota: 31 270,98 PLN
Uwagi: ulegające opodatkowaniu

Opis: najem prywatny
Kwota: 2400,00 PLN

Opis: umowy o dzieło
Kwota: 6192,00 PLN

Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowy o pracę
Kwota: 240 675,93 PLN

Opis: prawa autorskie
Kwota: 2681 PLN

Opis: diety senatorskie
Kwota: 2035,35 PLN
Uwagi: ulegające opodatkowaniu

Opis: najem prywatny
Kwota: 2400 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt w Banku Pocztowym na zakup domu na 30 lat - oprocentowany na 3,13%
Cała kwota: 291 243,85 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Pożyczka od Mamy na zakup domu bezterminowa - nieoprocentowana
Cała kwota: 100 000 PLN

Oświadczenie
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Wartość
Kwota: 1 000 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność (1/8 spadku, w którego skład wchodzi mieszkanie)
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: lokal użytkowy
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska

Rodzaj: nieruchomość ziemska
Wartość
Kwota: 8 000 000 PLN
Tytuł prawny: udział 3/36 we współwłasności będącej wynikiem dziedziczenia

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z tytułu umowy o pracę
Kwota: 262 559,67 PLN

Opis: z tytułu umowy zlecenia
Kwota: 7444,23 PLN

Opis: z tytułu umowy o dzieło
Kwota: 7779,01 PLN

Opis: inne
Kwota: 240 PLN

Opis: Senat
Kwota: 4039,36 PLN

Opis: nagroda m.st. Warszawy
Kwota: 10 000 PLN

Oświadczenie
Dane osobowe
Nazwisko: Radziwiłł
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Naczelna Izba Lekarska

Miejsce zatrudnienia: Okręgowa Izba Lekarska

Miejsce zatrudnienia: Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia
Stanowisko lub funkcja: samodzielny pracownik

VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: indywidualna działalność gospodarcza - przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego (Przychodnia Medycyny Rodzinnej)
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowa o pracę
Kwota: 220 245,50 PLN

Opis: umowa o dzieło i zlecenie
Kwota: 11 136,00 PLN

Opis: prawa autorskie
Kwota: 8984,99 PLN

Opis: inne
Kwota: 490 PLN