Wybory

Kandydat
  • Wybory do: samorządu 2018
  • Lista wyborcza: KW Razem dla Ziemi Mieleckiej
  • Okręg: Mielec
  • Liczba i procent głosów (I tura): 6 921, 28.47%
  • Liczba i procent głosów (II tura): 12 223, 54.82%
Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie na kierunku wychowanie fizyczne. Od 2009 r. jest prezesem Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orlik”. W l. 2007-2011 kurator społeczny przy Sądzie Rejonowym w Mielcu. W l. 2007-2011 wykładowca w Centrum Szkolenia i Doradztwa w Rzeszowie. W l. 2012-2016 pełnił obowiązki wicedyrektora do spraw dydaktycznych ZSO nr 1 Mielcu. Od r. 2016 jest dyrekorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Mielcu.

Poglądy

Kandydat nie wypełnił kwestionariusza.

Polityk w MPW