Informacje ogólne

Polityk archiwalny
Data i miejsce urodzenia: 1942-01-15
Zawód: nauczyciel akademicki
Wykształcenie: wyższe

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Kwestionariusze

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Samorząd (2018)

Imię i nazwisko
Imię (imiona)
Krystyna
Nazwisko
Krzekotowska
Wykształcenie
 1. Podstawowe
 2. Gimnazjalne
 3. Zasadnicze zawodowe
 4. Średnie
 5. Wyższe licencjackie/ inżynierskie
 6. Wyższe magisterskie
Dodatkowe informacje o wykształceniu  (np. nazwa szkoły, kierunek wykształcenia, specjalizacja, stopnie naukowe, itp.)
DOKTOR NAUK PRAWNYCH NA UAM w Poznaniu
Ostatnio wykonywany zawód
prawnik i nauczyciel akademicki
Prosimy o opisanie Pani/ Pana aktywności zawodowej, politycznej i społecznej, w tym działalności na rzecz miasta.
5 PRAW DLA WARSZAWY DECYDUJĄ MIESZKAŃCY WARSZAWY Jestem autorką licznych książek i innych publikacji prawniczych , wskazujących na prawne możliwości ochrony mieszkańców Warszawy, zwłaszcza uwikłanych w spory z mającą przewagę władzą. Uczestniczę także czynnie w obronie mieszkańców Warszawy, zwłaszcza przed pozbawianiem ich przez władze dachu nad głową, co jest synonimem ostatecznej ludzkiej niedoli. przed eksmisją. Obroniłam przed eksmisją setki Warszawiaków, w tym kilka tysięcy rodzin hutniczych (wraz ze Stowarzyszeniem Obrony Mieszkańców Hutniczych Osiedli). Obroniłam przed przemocą domową wiele matek z dziećmi (jako przewodnicząca Rady Naukowej Stowarzyszenia DAMY RADĘ). W charakterze wykładowcy i kierownika Studiów Podyplomowych Zarządzania, Pośrednictwa i Wyceny Nieruchomości Uczelni Łazarskiego, przygotowałam licznych kompetentnych i wrażliwych fachowców dla mieszkańców Warszawy, urzędów i warszawskiego rynku nieruchomości. Przewodnicząc Komisji Dialogu Społecznego ds. Partycypacji Obywatelski przy Urzędzie Miasta przyczyniłam się do zmiany wielu złych praktyk tzw. pozornych konsultacji (np. w czasie gdy mieszkańcy Warszawy pracują). Jako założyciel i członek zarządów organizacji pozarządowych (w tym wiceprezes Światowego Kongresu Polaków, Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw , Fundacji Pomocna Dłoń, Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników) przyczyniam się do budowania społeczeństwa obywatelskiego, które chce i potrafi wziąć sprawy w swoje ręce. I tak wspólnie z Polonią i rodzicami niepełnosprawnych dzieci zbudowałam dla nich DOM Mieszkalno-Rehabilitacyjny w Warszawie. Takie domy po wyborach powstaną w każdej dzielnicy. Opracowałam wspólnie z Interdyscyplinarnym zespołem ekspertów i wdrażam koncepcję budownictwa specjalistycznego dla osób starszym lub niepełnosprawnych, w tym DOMÓW WIELOPOKOLENIOWYCH. Moje opinie prawne i udział w pracach legislacyjnych Sejmu w charakterze eksperta przyczyniły sie do poprawy polskiego ustawodawstwa i wzmocnienia ochrony lokatorów. Uczestniczyłam też w ulepszaniu prawa miejscowego jako radna, przewodnicząca Komisji Polityki Mieszkaniowej oraz wiceprzewodnicząca Rady Gminy Warszawa Bielany. Wraz z organizacjami lokatorskimi i właścicielskim brałam aktywny udział w alarmujących opinie publiczną kampaniach przeciwko dzikiej reprywatyzacji warszawskich kamienic Wspólnie stworzyliśmy poprawne obywatelskie projekt ustaw oraz uchwał Rady m.st. Warszawy a także projekty dostępnego taniego budownictwa z niskimi czynszami, opartego o współpracę o z obywatelami (wzorowanego na innych europejskich stolicach). Niestety dotychczasowe władze zarówno państwowe, jak i samorządowe lekceważą nas mieszkańców Warszawy i nasze pozarządowe organizacje. Mój program jako kandydata na Prezydenta m. st. Warszawy jest prosty i realny, gdyż opiera się na wiedzy i zrozumieniu potrzeb mieszkańców Warszawy, a uwiarygodniają go moje dotychczasowe konkretne dokonania. Zwłaszcza że były i są realizowane siłamy społecznymi, dzięki współpracy i wsparciu ze strony Was - Warszawiaków i naszych organizacji warszawskich. To, że zawsze stałam po Waszej stronie MIESZKAŃCY WARSZAWY i ŻE WSPÓŁNIE DAWALIŚMY RADĘ ( w sprawach, w których pomocy odmawiali inni prawnicy z obawy przed narażeniem się władzy) jest najlepszą gwarancją, że nie zawiodę i spełnię wszystkie przyrzeczenia wyborcze, kiedy zostanę przez Was wybrana na Prezydenta Warszawy. MIESZKAŃCY WARSZAWY! BĘDZIEMY SIĘ ZE SOBĄ SPOTYKAĆ NA REGULARNYCH cotygodniowych OTWARTCH SPOTKANIACH POD NAZWĄ „ DECYDUJĄ MIESZKAŃCY WARSZAWY”. www.krzekotowska.pl
Podstawowe dane do kontaktu z wyborcami
 1. E-mail do kontaktu z wyborcami
  krzekotowska7@wp.pl
 2. Strona internetowa
  www.krzekotowska.pl
 3. Profile w mediach społecznościowych
  FB, twitter
 4. Inne formy komunikacji
  telefon 603 996 408
W jaki sposób zamierza Pani/Pan utrzymywać kontakt z mieszkańcami?
Prosimy wybrać wszystkie, które pasują.
 1. Organizowanie dyżurów.
 2. Prowadzenie strony internetowej.
 3. Prowadzenie bloga.
 4. Wydawanie lokalnej gazety przez urząd miasta.
 5. Organizowanie regularnych spotkań z mieszkańcami.
 6. Inne (jakie?): Będę pozytywnie reagować na kazdą obywatelska inicjatywę i zawsze z radościa przyjmować zaproszenia na wydarzenia organizacji ppozarządowych. Jako uczestnik wielu inicjatyw obywatelskich wiem jak bardzo bli olewanie nas Obywateli i naszych organizacji przez wielu dygnitarzy w rządzie i samorządzie. Zaraz po wyborach odprawiaja naz z kwitkiem i tak nas traktuja aż do nastepnych wyborów. Dlatego znuzona smiertelnie tymi stale powtarzanymi obietnicami bez kszty wiarygodnosci postawiłam wszystko na jedna karte i pokazałam pozycje w jakiej najchetniej widzieliby nas Ci co teras staruja w wyborach a juz rządzili i pokazali co potrafią. Nie dajmy sobie kolejny raz oczu zxamyslic my dumni Warszawiacy wstańmy z tych kolan. e. na zaproszenie organizacji osobisty udział w och inicjatywach (konferencjach i innych wydarzeniach). Dzis nie otrzymujemy jako organizatorzy nawet odpowiedzi na zaproszenia kierowane do władz
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Co z tego, że w tym miejscu wszyscy kandydaci deklarują różne formy utrzymywania kontaktu z mieszkańcami, skoro w praktyce - poza nielicznymi wyjątkami - nic z tego nie realizują. Dlatego nie tyle pytajmy każdego z nas jako kandydata na tak odpowiedzialną funkcję jak Prezydent Miasta st. Warszawy, co Panowie dotychczas zrobili, z tego co na przyszłość obiecuja. Chdzi o pytanie co zrobili jako społecznicy, a nie jako dobrze płatni urzędnicy. gdyby mieli jakiekolwiek dokonania juz dawno by sie tym pochwalili. Obawiam się, ża zaden z nich nie ma tu wiele do pokazania. Z niewielkimi wyjątkami od tej reguły. Tymczasem w moim przypadku, nie muszę sie sama chwalić, gdyz czyny a nie słowa daja świadectwo prawdzie. Kazdy mój punkt z programu 5 PRAW dla Warszawy to nie wydumane nierealne projekty lecz kontynuacja dotychczasowych dokonań, w każdej z wspomnianych 5 PRAW DLA WARSZAWY I tak np.; Dom wielopokoleniowy - opracowanie koncepcji prawnej architektonicznej i organizacyjnej przy interdyscyplinarnej wspólpracy. Dom dla niepełnosprawnych Dzieci w Fundacji Pomocna Dłoń Projekty ustaw i uchwał Rady m. st. Warszawy w sprawie reprywatyzacji stworzone przy wspólpracy z organizacjami reprezentuj,acym zarówno właścicieli, jak i lokatorów. Tych ostatnich nieustannie bronię od krzwywdzacych decyzji urzędników, ratujac dach nad głową tysiącom rodzin z dziećmi, w tym rodzin huników b. Huty Warszawa. Moje niezliczone interwencje, w tym słowa krytyki niewłaściwego traktowania i naruszania praw Obywatali (zawarte m.in. w kilkudziesięciu książkach i tysiącach innych publikacji przynoszą tylko chwilową ulgę w cierpieniach Obywateli. Terapia prawnika tak jak lekarza jest skuteczna dopiero wtedy, gdy zostanie usunięta przyczyna choroby. Tą przczyną jest braz zrozumienia i brak scisłej wspólpracy z mieszkańcami, przy rozwiazywaniu spraw waznych dla nich w procesie zarządzania miastem. Chodzi o stosowanie euriopejskiej strategii przyjaznego zarządznia wspólnie w onywatelami i dla obywatelo. Polega to na silnej i stałej partycypacji obywatelskiej i traktrowaniu obywateli, mieszkańców miasta jako partnerów i ekspertów we wszystkich sprawach, które ich j dotyczą Dlatego będą organizowałe cotygodniowe spotkania z mieszkancami osobiscie w nich uczestniczyła. Wtedy na czas usłysze Wasze propozycje pomysły oraz wskazania na nasze urzednicze pomyłki i niedopatrzennia, aby jego naprawiać. Wydawanie lokalnej gazety ma rację bytu tylko wtedy, jeżeli doceni się niezależność i rzetalność dziennkarzy aby mial miejsce przeplyw informacji w obydwie strony z urzedu do Obywateli i odwrotnie.
Co Pani/ Pana zdaniem powinno być strategicznym celem rozwojowym miasta w ciągu najbliższych 15 lat?
Stategicznym celem powino być rozwiazanie problemu mieszkaniowego, czyli zbudowanie - przy zastosowaniu tzw. partnerstwa publiczno-prywatnego - dostępnych cenowo mieszkań dla młodych i starszych, dla rodzin i singli, którzy też muszą gdzieś mieszkać Ich potrzeby są spychane na margines. Wazne będzie rozwinięcie budownictwa specjalistycznego w tym domów wielipokoleniowcych, w których np. młodzi i starsi wzajemnie sie wsperają. Szczególnie ważne będzie wspieranie biednych, obnizenie czynszu i innych opłat oraz zabezpieczenie ich przed eksmisja, która nie powinna mieć miejsca w wupadkach losowych, gdy zaległości w opłatach są niezawinione. Zapobieganie bezdomności jest tańsze niz wyprowadzanie z tego stanu , który jest synonimem ostatecznej ludzkiej niedoli. .
Jakie najważniejsze działania podejmie Pani/ Pan na rzecz mieszkańców naszego miasta? Prosimy o sformułowanie maksymalnie pięciu deklaracji, które składa Pani/ Pan wyborcom w swojej kampanii.
1.
Obniżenie czynszu i innych opłat
2.
Budowa w każdej dzielnicy i domu specjalistycznego lub wielopokoleniowego
3.
Zmiana uchwały rady miasta o zasadach wynajmowania mieszkan i zwiekszenie ochrony lokatorów
4.
Bezpłatna komunikacja dla uwolnienia od korków i smogu
5.
Uchwała rady m. st. Warszawy w sprawie reprywatyzacji oraz dochodzenie roszczeń z tytyłu krzwd i strat wojennych od Republiki Feredarlne Niemiec
Z poniższej listy prosimy wybrać 3 obszary polityk miejskich, które Pani/ Pana zdaniem wymagają szczególnego dofinansowania w nadchodzącej kadencji.
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny
 2. Drogi
 3. Komunikacja miejska
 4. Edukacja
 5. Gospodarka komunalna (wodociągi, kanalizacja, ogrzewanie, śmieci)
 6. Ochrona środowiska
 7. Polityka mieszkaniowa
 8. Kultura
 9. Ochrona zdrowia
 10. Polityka społeczna
 11. Przestrzeń publiczna (parki, zieleń)
 12. Sport i turystyka
 13. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Polityka społeczna powinna uwzgledniac zwłaszca potrzeby dzieci , w tym bezpłatne wyżywienie w szkołach i przedszkolach oraz osób starych i niepełnosprawnych. Wszystkim emerytom i rencisto przyznam minimum 10 tys. złotych na remont i dostosowanie mieszkania do potrzeb zdrowotnych jak to czyni Prezydent Poznania.
Zadaniem gminy jest zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców. Gmina realizuje ten cel dzięki pieniądzom z budżetu państwa i części podatków płaconych przez mieszkańców. Często jednak środki te są niewystarczające i gminy poszukują źródeł własnych dochodów. Które z wymienionych sposobów zwiększania budżetu miasta należy Pani/Pana zdaniem zastosować w naszym mieście? Prosimy zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi.   
 1. Szukanie oszczędności, poprzez zmniejszenie niektórych wydatków z budżetu miasta.
 2. Zachęcanie mieszkańców do rozliczania się z podatków na terenie miasta – np. przez wprowadzenie karty mieszkańca, preferencje w rekrutacji przedszkolnej.
 3. Kredyt na inwestycje lub inne formy zaciągnięcia długu.
 4. Podniesienie lub wprowadzenie nowych podatków i opłat lokalnych.
 5. Wprowadzenie dodatkowych zachęt do tworzenia przedsiębiorstw, co zwiększy dochody z podatków od przedsiębiorstw.
 6. Sprzedaż gruntów i budynków miejskich.
 7. Wynajem powierzchni należących do miasta zakładom produkcyjnym lub usługowym.
 8. Rozwijanie przedsiębiorstw komunalnych (np. zwiększenie wpływów ze sprzedaży biletów).
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 10. Inne (jakie?): Partnerstwo Publiczno-Prywatne Poddniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w urzędach przez dobieranie ich wedłu kompetencji a nie przynaleznosci partyjnej
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Szukanie oszczędności, poprzez zmniejszenie niektórych wydatków z budżetu miasta”.   Prosimy wskazać, które wydatki miasta można ograniczyć
Np. Limuzyny. Aby dać dobry przkład sama zrygnuję z tej, która przysługuje Prezydentowi Miasta Najwieksze oszczedności pieniędzy i czasu mozna osiągnąc przez usprawnienie zarządzania miastem, w sposób wskazany wyżej
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Zachęcanie mieszkańców do rozliczania się z podatków na terenie miasta np. przez wprowadzenie karty mieszkańca, preferencje w rekrutacji przedszkolnej.”.   Jak Pani/ Pana zdaniem zachęcać mieszkańców do rozliczania się z podatków na terenie naszego miasta?
Trzeba dla nich wprowadzić bezpłatną komunikację miejską i możliwośc partycypacji obywatelskiej o jakiej była wyżej mowa.
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Wprowadzenie dodatkowych zachęt do tworzenia przedsiębiorstw, co zwiększy dochody z podatków od przedsiębiorstw.”.   Jakie zachęty do tworzenia przedsiębiorstw należy zastosować?
Zachetą jest brak przeszkadzania przez podwyzki czynszu, ciągłe kontrole domiary i opieszałe załatwianie spraw w urzedach. Czyli pogardliwe słownictwo " wystarczy nie kraść" trzeba zamienic na "wystarczy nie przeszkadzać."
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Sprzedaż gruntów i budynków miejskich.”.   Które tereny i budynki, będące własnością miasta, należy sprzedać?
Przede wszystkim sprzedawać nalezy te mieszkania, które sa połozone w budynkach, w których taka sprzedaż juz miała miejsce. Zgodnie z zasadą równego traktowania Obywateli trzeba jest sprzedawac na równie uprzywilejowanych zasadach jak dotychczas.
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Rozwijanie przedsiębiorstw komunalnych (np. zwiększenie wpływów ze sprzedaży biletów).”.   Które przedsiębiorstwa komunalne mogą przynieść dodatkowy dochód do budżetu miasta?
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Zgodnie z zasadą równego traktowania Obywateli trzeba lokale sprzedawac na równie uprzywilejowanych zasadach jak dotychczas. Inna praktyka stanowi naruszenie konstytucji, która taka zasade proklamuje.
Prognozy GUS wskazują, że w najbliższych latach, rocznie do Polski przybywać będzie ponad 20 tys. cudzoziemców.  Jakie widzi Pani/ Pan bariery we włączaniu cudzoziemców w rynek pracy i życie społeczne w mieście?
Głowna barieta to brak mieszjan i juz obecna praktyka lokowania w miejscach urągajacych godności człowieka. z drugiej strony zadbanie o zapewnianie godnych warunków mieszkaniowych cudzoziemcom ma ten pozytywny skutek, ze rowniez polskim obywatelom takie warunki musza byc zapewnuione.
Czy miasto powinno brać udział, również finansowy, w rozwoju sąsiednich gmin? Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Tzw. Janosikowe jest powodem, że nie śą zaspokojone podstawowe w tym socjalne potrzreby Warszawiaków.
Które z wymienionych celów rozwoju szkół Pani/ Pana zdaniem powinny być priorytetem nadchodzącej kadencji?
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Podnoszenie kompetencji nauczycieli.
 2. Poprawa stanu infrastruktury (wyposażenie pracowni, sal gimnastycznych, remonty szkół i przedszkoli).
 3. Wprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dobranych pod kątem przyszłości zawodowej uczniów.
 4. Wprowadzenie dodatkowych godzin z niektórych przedmiotów.
 5. Wprowadzenie dodatkowych działań wychowawczych np. zajęć dotyczących tolerancji, patriotyzmu, bezpieczeństwa, aktywności obywatelskiej.
 6. Rozwój oferty edukacyjnej skierowanej do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych np. mniejszości kulturowych, osób z niepełnosprawnością, osób z uboższych środowisk.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie dodatkowe zajęcia należy wprowadzić w szkołach?
edukacje prawną, ekonomiczną i zdrowotną a takze mediacje szkolen
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Położenie nacisku na edukacje prawną, ekonomiczną i zdrowotną a takze na mediacje szkolne to podstawa wychowania innowacyjnego i obywatelskiego społeczeństwa oraz ułatwienie funkcjowania spoleczenstwa cywilnego. en
Średnia pensja nauczyciela z 5-letnim stażem pracy to, zgodnie z Kartą Nauczyciela, ok. 3 200 zł brutto (pensja nauczyciela kontraktowego). Gminy finansują pensje nauczycieli z subwencji, którą dostają z budżetu państwa, często też z dofinansowują je z własnych środków. Z budżetu gminy można opłacić podwyżki dla nauczycieli. Ile Pani/ Pana zdaniem powinna/powinien zarabiać nauczycielka/ nauczyciel z pięcioletnim stażem w naszym mieście?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Ok. 3 200 zł brutto, jak przewiduje Karta Nauczyciela.
 2. Ok. 4 000 zł brutto.
 3. Ok. 5 000 zł brutto.
 4. Ok. 6 000 zł brutto lub więcej.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
To oczywiste, ze dobre wynagrodzenie nauczycieli zapobiega selekcji negatywnej a nauczyciel to podstawowe ognowo systemu edukacji.
W sytuacji niedoboru miejsc w szkołach, czasem konieczne jest wprowadzenie nauki w systemie zmianowym. Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/ Pana opinii? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Po południu powinni uczyć się przede wszystkim uczniowie młodszych klas.
 2. Po południu powinni uczyć się przede wszystkim uczniowie starszych klas.
 3. Wszystkie klasy powinny w niektóre dni zaczynać naukę rano, a w inne dni – po południu.
 4. Należy przenieść część lekcji do innego budynku, by uniknąć konieczności nauki w systemie zmianowym, nawet jeśli w ten sposób narusza się zasadę rejonizacji.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Młodsze dzieci wymagaja wiecej nadzoru i opeki ze strony rodziców którzy dopiero po powrocie z pracy maja dla nich czas.
W naszym mieście opieką przedszkolną objęte jest 57886 dzieci w wieku 3-5 lat. (GUS, 2016).  Zgodnie z ustawą, pierwszeństwo w rekrutacji do przedszkoli mają dzieci z rodzin wielodzietnych, dzieci z rodzin, w której jest osoba z niepełnosprawnością lub wychowywane przez samotnego rodzica. Rada miasta może określić dodatkowe kryteria, które decydują o kolejności przyjęć do przedszkoli.  Prosimy o wskazanie kryteriów, które Pani/ Pana zdaniem w pierwszej kolejności powinny decydować, które dziecko zostanie przyjęte do przedszkola. 
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Dziecko, które mieszka bliżej przedszkola.
 2. Dziecko wychowujące się w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.
 3. Dziecko, którego oboje rodzice pracują lub studiują.
 4. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola.
 5. Dziecko z rodziny, w której wychowuje się co najmniej 3 dzieci.
 6. Dziecko z rodziny, w której wychowuje się co najmniej 2 dzieci.
 7. Dziecko, którego rodzic/ rodzice rozlicza podatek dochodowy w urzędzie skarbowym na terenie miasta.
 8. Dziecko z rodziny o niższych dochodach.
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Jest to wazny element polityki rodzinnej, która powinna uwzgledniac sytuacje rodzin oraz skuteczność rozwiazac np. zapewnienie opieki w szkołach [przed poludniem gduy rodzice sa zajeci praca zawodowoą.
Czy Pani/ Pana zdaniem w szkołach miejskich powinny funkcjonować stołówki z własną kuchnią?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Tak. W szkołach powinny funkcjonować stołówki z własną kuchnią, nawet jeśli jest to bardziej kosztowne niż wprowadzenie cateringu.
 2. Nie. Prowadzenie własnej stołówki jest zbyt obciążające finansowo i organizacyjnie dla szkoły. Należy wprowadzać catering.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Stłowki w szkołach sa potrzebne dla zapenienie dzieciom bezplatnego wyżywienia,
Które z wymienionych rozwiązań w zakresie rozwoju i organizacji dróg są Pani/ Pana zdaniem najpotrzebniejsze mieszkańcom? 
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Poszerzanie zakorkowanych ulic.
 2. Poszerzanie chodników, kosztem zmniejszenia szerokości jezdni na niektórych ulicach.
 3. Sadzenie zieleni wzdłuż dróg, nawet kosztem zwężenia jezdni i/lub chodnika.
 4. Budowa obwodnicy miasta.
 5. Remonty mniej ruchliwych ulic przy osiedlach mieszkaniowych.
 6. Wprowadzanie stref z ograniczeniem prędkości ruchu do 30 km/h.
 7. Wyznaczenie dodatkowych przejść dla pieszych ze światłami.
 8. Rozbudowa ścieżek rowerowych.
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miasto może podejmować działania na rzecz budowy mieszkań.  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Miasto powinno budować przede wszystkim mieszkania na wynajem, dla rodzin o stałych dochodach na średnim poziomie.
 2. Miasto powinno skupić się na wsparciu rodzin najuboższych i budowie mieszkań socjalnych.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Miasto powinno skupić się na wsparciu rodzin najuboższych i budowie mieszkań socjalnych prz wspracy z inwestorami prywatnyni. Tzw, Partnerstwo Publiczno-Prywatne
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. W pierwszej kolejności należy zagęszczać zabudowę w centrum, tak by ograniczyć odpływ mieszkańców na przedmieścia.
 2. W pierwszej kolejności należy wykorzystać wolne przestrzenie na przedmieściach, dostosowując infrastrukturę publiczną i połączenia komunikacyjne do potrzeb mieszkańców.
 3. Nie należy regulować zabudowy.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Zgodnie z nowymi przepisami, samorząd ma prawo wyrazić zgodę na budowę osiedla mieszkaniowego, w miejscu, w którym nie przewiduje tego plan zagospodarowania przestrzennego.  Prosimy o wskazanie miejsc, w których Pani/ Pana zdaniem absolutnie nie powinno się budować nowych budynków mieszkalnych.
W tej sprawie ekspertami są dla mnie mieszkańcy. Zresztą także w innych sprawach niech rządzą Warszaiwacy.
Miasto dysponuje lokalami użytkowymi, które może wynajmować na potrzeby m.in. sklepów, zakładów usługowych, restauracji, organizacji pozarządowych i innych.  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? 
Prosimy wybrać 1 odpowiedź.
 1. Głównym celem wynajmu miejskich lokali użytkowych powinno być zwiększanie przychodów z czynszu i podatków, nawet jeśli konsekwencją będzie duże zagęszczenie lokali o podobnym profilu (np. banków, aptek).
 2. Polityka lokalowa powinna służyć przede wszystkim podnoszeniu jakości życia mieszkańców – należy dbać o zróżnicowanie punktów usługowych w okolicy, nawet jeśli oznacza to konieczność obniżenia czynszów dla niektórych rodzajów działalności.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Polityka lokalowa i kazda inna powinna uwzględniac to, aby podwyżkii czynszu i inne formye gnębienia nie zabijały przedsiebiorczości potrzebnej dla rozwoju miasta i dla zasoakajania potrzeb socjalnych.
Które rejony w mieście w pierwszej kolejności wymagają rewitalizacji?  Prosimy o wskazanie maksymalnie trzech ulic lub osiedli.  
1.
Środmieście
2.
Praga
3.
Tam, gdzie po rewitalizacji mogłby powstać dom wuielopokoleniowy, jak to czyni miasto Łódz
Rada miasta może przyjąć uchwały regulujące przeznaczenie przestrzeni w mieście. Które z poniżej wymienionych regulacji powinny Pani/ Pana zdaniem obowiązywać w naszym mieście?
Prosimy wybrać wszystkie, które pasują. 
 1. Uchwała krajobrazowa powinna ograniczać obecność reklam w przestrzeni publicznej.
 2. Uchwała krajobrazowa powinna ograniczać możliwość budowy grodzonych osiedli w naszym mieście.
 3. Ogródki działkowe powinny zostać przekształcone w teren służący większej niż obecnie liczbie mieszkańców.
 4. W mieście powinien powstać przynajmniej jeden nowy park.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Słyzy to ochronie srodowiska i zapobiega zanieczyszczeniom
Obowiązuje zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych, gmina może jednak wyznaczyć strefy, w których dozwolone jest spożywanie alkoholu. Wydaje też pozwolenia na sprzedaż alkoholu. Które z poniższych regulacji dotyczących sprzedaży i spożywania alkoholu powinny obowiązywać w mieście? 
Prosimy wybrać wszystkie, które pasują.
 1. Należy wyznaczyć miejsca, w których picie alkoholu jest dozwolone.
 2. Picie alkoholu w miejscach publicznych powinno być bezwzględnie zakazane. Nie należy wyznaczać miejsc, w których byłoby dozwolone.
 3. Należy ograniczyć liczbę punktów sprzedaży alkoholu w mieście.
 4. Należy wprowadzić ograniczenia czasowe sprzedaży alkoholu, np. w nocy.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Prosimy o wskazanie miejsc publicznych, w których picie alkoholu powinno być dozwolone. 
Np. nad Wisłą.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
chodzi o umozliwienie korzystania z tej mozliwości takze osobom mniej zamoznym, ktorych nie stać na drogie restauracje.
Gmina przyjmuje zgłoszenia zgromadzeń publicznych i może zakazać organizacji dwóch manifestacji w tym samym miejscu i czasie (np. kontrmanifestacji), jeśli oceni, że jest to niebezpieczne dla porządku publicznego. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
Prosimy wybrać 1 odpowiedź. 
 1. Gmina musi przede wszystkim dbać o bezpieczeństwo mieszkańców. Nie powinna wydawać zgody na organizację dwóch zgromadzeń publicznych, o przeciwstawnych hasłach, w tym samym miejscu i czasie.
 2. Dwa zgromadzenia, o przeciwstawnych hasłach, organizowane w tym samym miejscu i czasie nie muszą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Gmina powinna zgadzać się na ich organizację i monitorować bezpieczeństwo w trakcie ich trwania.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Zagrożenie zniknie, jezeli polityce przestana dawać Obywatelom zły przxykład swoim agresywnym zacgowaniem.
Według danych Europejskiej Agencji Środowiska, co roku ponad 45 tysięcy Polek i Polaków umiera przedwcześnie z powodu oddychania powietrzem złej jakości. Jakie działania należy Pani/ Pana zdaniem podjąć w ciągu nadchodzącej kadencji, by poprawić jakość powietrza w naszym mieście? 
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Akcje edukacyjne skierowane do mieszkańców.
 2. Częstsze kontrole i karanie mandatami mieszkańców, którzy w piecach i kotłach palą odpady.
 3. Dofinansowanie termomodernizacji budynków.
 4. Dopłaty do paliwa lepszej jakości dla najuboższych mieszkańców lub rekompensata wyższych kosztów ogrzewania.
 5. Dopłaty do wymiany pieców i kotłów na bardziej ekologiczne.
 6. Instalacja nowych stacji mierzących poziom zanieczyszczenia powietrza.
 7. Ograniczenie wjazdu samochodów do centrum miasta.
 8. Zachęty do korzystania z samochodów elektrycznych – budowa stacji ładowania, przywileje w ruchu.
 9. Rozwój sieci ciepłowniczej.
 10. Rozwój sieci komunikacji publicznej (wytyczanie buspasów, zwiększanie częstotliwości kursów, modernizacja taboru, itp.)
 11. Zakup ekologicznych pojazdów – np. autobusów i śmieciarek elektrycznych.
 12. Nie ma potrzeby podejmowania specjalnych działań w tej dziedzinie.
 13. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Rozwój sieci komunikacyjnej i zwolnienie z oołat za przejazdy spowoduje wuele pozytywnych skutków takich jak odkokowanie Warszawy
Czy Pani/ Pana zdaniem:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Należy podnieść opłatę za wywóz śmieci z domów mieszkalnych i firm, aby rozwijać sieć sortowania, przetwarzania i utylizacji odpadów.
 2. Obecne stawki za wywóz śmieci z są wystarczające i nie należy ich podnosić.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Żadnych powyzek
Które z wymienionych działań w obszarze kultury są Pani/ Pana zdaniem najbardziej potrzebne mieszkańcom? 
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Rozwój bibliotek miejskich np. powiększenie księgozbioru, dłuższe godziny otwarcia.
 2. Wzbogacenie oferty domów kultury.
 3. Organizacja imprez i festiwali.
 4. Rozwój oferty kin, teatrów, muzeów itp.
 5. Renowacja wybranych zabytków.
 6. Wspieranie mediów lokalnych.
 7. Stworzenie dużego centrum kulturalnego.
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które zabytki w mieście należy w pierwszej kolejności poddać renowacji? 
Te, które wskażą sami mieszkańcy
Które istniejące media lokalne powinny otrzymać wsparcie ze strony miasta?
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Mieszkańcyk sa boeirm ekspertami i nalezy uwzgk
Władze miasta tworzą ofertę kulturalną z myślą o różnych grupach mieszkańców. Które z wymienionych grup najbardziej potrzebują rozwoju oferty kulturalnej skierowanej bezpośrednio do nich?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Rodziny z dziećmi.
 2. Seniorzy.
 3. Osoby z różnych przyczyn wykluczone.
 4. Osoby szczególnie zainteresowane kulturą .
 5. Osoby, które nie interesują się kulturą.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
jest to forma profilaktyki zdrowotnej a takze zapobieganie społecznemu wykluczeniu.
Czy Pani/ Pana zdaniem boiska przy szkołach publicznych powinny być dostępne dla mieszkańców?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Boiska szkolne powinny być bezpłatnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych.
 2. Mieszkańcy powinni móc korzystać z boisk szkolnych za niewielką opłatą.
 3. Boiska szkolne powinny być udostępniane na zasadach komercyjnych – stanowią źródło dodatkowego dochodu dla szkół.
 4. Boiska szkolne mają służyć uczniom i powinny być użytkowane tylko przez nich (pod nadzorem wykwalifikowanych nauczycieli i trenerów).
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
jest to ważne ne tylko dla wykorzystywania boisk, ale takze dla integrachi srodoodowiska,
Które z wymienionych stwierdzeń na temat finansowania sportu są bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Miasto powinno dofinansowywać profesjonalne kluby sportowe, ponieważ jest to ważny element promocji regionu, nawet jeśli oznacza to zmniejszenie środków na wsparcie sportu amatorskiego i rekreacyjnego.
 2. Miasto powinno przeznaczyć więcej środków na upowszechnianie sportów amatorskich i rekreacyjnych, zamiast dofinansowywać profesjonalne kluby sportowe.
 3. Miasto nie powinno wydawać pieniędzy na wspieranie sportu.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Która z dyscyplin sportowych powinna być Pani/ Pana zdaniem objęta szczególną opieką władz miasta (poprzez specjalne dotacje, remont i budowę obiektów sportowych, dofinansowanie pracy trenerów itd.)?
Np. Legia Warszawa i piłka nożna. Potrzebna jest wybudowanie sieci bazowej umozliwiajacej tranimgi bazę ćwiczenie od dziecka, inwestycja w trenerów oraz szkołe,
Gmina może wprowadzać programy polityki zdrowotnej, odpowiadające na najpoważniejsze problemy zdrowotne mieszkańców.  Jakie programy zdrowotne są Pani/ Pana zdaniem najbardziej potrzebne w mieście?
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro.
 2. Profilaktyka i leczenie chorób osób starszych.
 3. Profilaktyka i leczenie nadwagi i otyłości.
 4. Profilaktyka i leczenie stomatologiczne dzieci.
 5. Profilaktyka i diagnoza chorób nowotworów.
 6. Programy szczepień ochronnych np. przeciw grypie, pneumokokom, HCV.
 7. Wykrywanie wad postawy i programy rehabilitacji.
 8. Ochrona zdrowia psychicznego.
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 10. Inne (jakie?): Profilaktyka endokrynologiczna
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Lepiej zapobiegać niż leczyc.
Samorząd tworzy przychodnie i szpitale, wyposaża je w sprzęt i zajmuje się zarządzeniem tymi placówkami. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje świadczenia zdrowotne – wizyty u specjalistów, badania, zabiegi i operacje. Często jednak, dotacja NFZ nie zaspokaja potrzeb zdrowotnych mieszkańców. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Finansowanie świadczeń zdrowotnych jest zadaniem państwa i NFZ. Miasto powinno ograniczyć swoją rolę do zarządzania placówkami zdrowotnymi, zabiegać o większe środki dla swoich przychodni i szpitali w NFZ, ale nie przeznaczać własnego budżetu na finansowanie świadczeń zdrowotnych.
 2. Gmina musi dbać o zdrowie swoich mieszkańców. W sytuacji, gdy brakuje środków z NFZ, miasto powinno dopłacać do świadczeń zdrowotnych z własnego budżetu.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
jest to wyjatkowo Wazna sprawa.
  Instytucje miejskie w różny sposób mogą wspierać mieszkanki i mieszkańców, którzy samodzielnie opiekują się osobami zależnymi – przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi. Jakie formy odciążenia opiekunów osób zależnych są Pani/ Pana zdaniem najbardziej potrzebne mieszkańcom naszego miasta?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Rozwój programów opieki zdrowotnej finansowanej z budżetu miasta np. dopłaty do leków, rozwój infrastruktury medycznej, finansowanie badań profilaktycznych.
 2. Budowa mieszkań komunalnych dostosowanych do potrzeb osób zależnych.
 3. Dostosowywanie istniejących budynków mieszkalnych do potrzeb osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się np. dofinansowanie budowy wind, podjazdów, itp.
 4. Darmowy transport finansowany z budżetu miasta.
 5. Upowszechnianie instytucji opiekuna społecznego.
 6. Dom dziennego pobytu dla dorosłych osób zależnych.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miasto jest właścicielem 80476 mieszkań komunalnych oraz 7651 lokali socjalnych. Jaką Pani/Pana zdaniem należy prowadzić politykę dotyczącą mieszkań socjalnych?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Miasto powinno budować nowe osiedla mieszkań socjalnych.
 2. Miasto powinno tworzyć nowe lokale socjalne w budynkach w różnych częściach miasta.
 3. Priorytetem powinny być remonty istniejących lokali socjalnych. Dopiero w dalszej kolejności należy budować nowe.
 4. Należy stopniowo zmniejszać liczbę lokali socjalnych utrzymywanych przez miasto.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Budowanie lokali socjalnych, ale takich jak w innych panstwach europejskich o wysokim standardzie , gdyz mniej zamozni mieszkańcy musza miec zapewnione godne warunki mieszkaniowe i niszychh czybszach i innych oopłatach. Jest to mozliwe dzieki Partnerstwu Publuczno-prywatnemu, które pozwala w innych panstwach na rozwiazanie problemu mieszkaniowego prz wspólpracy z indywidualnymi inwestorami. Nagonka na deweloperów jest szkodliwa, gdyz powibbo miasto nie tylko ich nie dyskryminować jak proponuje Minister Jaki ale przeciwnie nalezy zacieśnić współpracę z nimi dla dobra mieszkańców.(PPP)
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Mieszkania komunalne powinny być sprzedawane ich lokatorom z wysoką bonifikatą.
 2. Mieszkania komunalne powinny być sprzedawane ich lokatorom po cenach rynkowych.
 3. Mieszkania komunalne powinny zostać w zasobie miasta.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Odejście od bonifikat naruszałoby zasade równego traktowania lokatorów
Jednym z zadań gminy jest dbanie o bezpieczeństwo i porządek publiczny.  Czy zgadza się Pani/ Pan z następującymi stwierdzeniami? 
Prosimy wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W mieście powinna funkcjonować straż miejska.
Część budżetu miasta powinna być przeznaczana na wsparcie policji.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Zdecudują o tym mieszkańcy, którzy narzekają na nękanie ich przez straż miejska
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana opinii? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. W celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców należy rozwijać system monitoringu miejskiego.
 2. Systemy monitoringu zbyt mocno naruszają prywatność mieszkańców, są kosztowne i nie zwiększają znacząco bezpieczeństwa. W mieście nie powinno być monitoringu w miejscach publicznych.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które miejsca w mieście są Pani/ Pana zdaniem najmniej bezpieczne? Prosimy o wskazanie konkretnych lokalizacji.
O tym powinni decydowac mieszkańcy
Jakie Pani/ Pana zdaniem ważne dla mieszkańców kwestie powinny stać się przedmiotem publicznej debaty, włączającej obywateli,  (nie tylko ekspertów i działaczy politycznych)? Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
Kwestia 1:
zasady wynajmowania mieszkań
Kwestia 2:
zasady partycypacji obywatelskiej
Kwestia 3:
wszystkie kwestie, jesli takie zyczenie wyraża miezkancy Warszawy
Do "Kwestia 1". Jakie narzędzie jest najodpowiedniejsze do zaangażowania mieszkańców w podjęcie decyzji w tej sprawie. 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Budżet obywatelski
 2. Konsultacje społeczne
 3. Panel obywatelski
 4. Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta, Radą Seniorów lub innym ciałem konsultacyjnym.
 5. Współpraca z organizacjami obywatelskimi.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Do "Kwestia 2". Jakie narzędzie jest najodpowiedniejsze do zaangażowania mieszkańców w podjęcie decyzji w tej sprawie. 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Budżet obywatelski
 2. Konsultacje społeczne
 3. Panel obywatelski
 4. Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta, Radą Seniorów lub innym ciałem konsultacyjnym.
 5. Współpraca z organizacjami obywatelskimi.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Do "Kwestia 3". Jakie narzędzie jest najodpowiedniejsze do zaangażowania mieszkańców w podjęcie decyzji w tej sprawie. 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.   
 1. Budżet obywatelski
 2. Konsultacje społeczne
 3. Panel obywatelski
 4. Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta, Radą Seniorów lub innym ciałem konsultacyjnym.
 5. Współpraca z organizacjami obywatelskimi.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/ Pan z następującymi stwierdzeniami? 
Prosimy wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wydłużyć godziny pracy urzędu miasta.
Należy udostępnić informację o wszystkich umowach zawieranych przez urząd miasta.
Wszystkie umowy zawierane przez urząd miasta powinny być publicznie dostępne, wraz z informacją o przedmiocie i wartości umowy oraz kontrahencie.
Informacje o kwalifikacjach i ocenie osób, które startują w konkursach na stanowiska kierownicze w instytucjach miejskich, powinny być publicznie dostępne (z pominięciem danych osobowych).
Firmy pracujące i budujące dla samorządów powinny zatrudniać tylko na umowę o pracę
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Jawnośc w tych sprawach zapobiega korupcji i błednym decyzjom
Czy Pani/ Pana zdaniem należy wywieszać flagę Unii Europejskiej obok flagi Polski na budynkach publicznych, nie tylko podczas święta Europy?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Komu, jeśli obejmie Pani/ Pan funkcję prezydenta miasta, zaproponuje Pani/Pan funkcję wiceprezydenta? 
O tyum niech zdecydują mieszkańcy Warszawy
Jakimi wartościami zamierza się Pani/Pan kierować przy podejmowaniu decyzji, jako prezydent miasta?
jawność, fachowośc i wolności obywatelskie
Miejsce na dodatkowe informacje. Jeśli w kwestionariuszu nie pojawiły się ważne dla Pani/Pana kwestie lub zagadnienie istotne z punktu widzenia Pani/Pana wyborców, prosimy o ich uzupełnienie poniżej. 
Cały czas brak jest zarówno w tej ankiecie, jak i w publicznych wypowiedziach kandydatów na Prezydenta Warszawy doceniania Obywateli jako ekspertów we wszystkich sprawach, które ich dotyczą. Brak jest nawet elementarnej wiedzy o strategii przyjaznego mieszkańcom zarządzania miastem - wspólnie z Obywatelami i dla Obywateli. To nie stwarza nadziei na zmianę dotychczasowego błednego sposobu rządzenia i poprawę realacji władza - obywatel i umozliwienia Obywatelom - DUMNYM Warszawiakom na stałe powstanie z kolan. Niektórzy z Obywateli tak długo od czasów poprzedniego systemu i nadal w wolnej Polsce są przygniatani do pozycji kleczącej wobec władzy, ze nawet lękaja sie do tego głosno przyznać. Dumni Warszawiacy nie pozwalajmy włdzy która powinna nam słuzyć na to. Dumni Warszawiacy powstańm z kolan. Prawo u urzędy utrzymywane z naszego podatku są po to aby nam służyć a nie dręczyć nas i nuzyć, Takze Prezydent Miasta to nie Pan dystansujący się od mieszkańców i uwazający nas Dumnych Warszawiaków za sługi lecz pierwszy sługa Warszawiaków..
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej