Wybory

Kandydat
 • Wybory do: samorządu 2018
 • Lista wyborcza: KKW SLD Lewica Razem
 • Okręg: Dąbrowa Górnicza
 • Liczba i procent głosów (I tura): 17 575, 34.23%
 • Liczba i procent głosów (II tura): 27 205, 61.25%
Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Był szefem zespołu roboczego powołanego do stworzenia Strategii Rozwoju Dąbrowy Górniczej do roku 2020. Do 2016 r. pełnomocnik prezydenta Dabrowy Górniczej Zbigniewa Podrazy. W 2016 r. został pierwszym zastępcą prezydenta Podrazy. Przewodniczący Stowarzyszenia Inicjatywa Dąbrowska.

Poglądy

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl

Imię i nazwisko
Imię (imiona)
Marcin
Nazwisko
Bazylak
Wykształcenie
 1. Podstawowe
 2. Gimnazjalne
 3. Zasadnicze zawodowe
 4. Średnie
 5. Wyższe licencjackie/ inżynierskie
 6. Wyższe magisterskie
Dodatkowe informacje o wykształceniu  (np. nazwa szkoły, kierunek wykształcenia, specjalizacja, stopnie naukowe, itp.)
Ukończyłem studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim (kierunek politologia) i studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (kierunek PR).
Ostatnio wykonywany zawód
I Zastępca Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza
Prosimy o opisanie Pani/ Pana aktywności zawodowej, politycznej i społecznej, w tym działalności na rzecz miasta.
Nazywam się Marcin Bazylak, jestem dąbrowianinem od urodzenia, kilka tygodni temu skończyłem 40 lat. Po ukończeniu I LO w Dąbrowie Górniczej studiowałem na Uniwersytecie Śląskim i na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 12 lat pracuję w dąbrowskim samorządzie. Byłem szefem zespołu roboczego, który tworzył Strategię Rozwoju Dąbrowy Górniczej do roku 2020. Jako pełnomocnik prezydenta odpowiadałem za wsparcie stowarzyszeń i rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Jestem inicjatorem szeregu dąbrowskich projektów, m.in: Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego, Dębowego Maj Festiwalu, ZagłębiaWood, Jestem przewodniczącym stowarzyszenia Inicjatywa Dąbrowska (www.inicjatywadabrowska.pl), które kontynuuje działania stowarzyszenia Zielone Zagłębie, powołanego w roku 2001. Aktywnie działam na forum krajowym: pracowałem przy opracowaniu standardów budżetu partycypacyjnego w Polsce, jestem stałym uczestnikiem Ogólnopolskiego Forum Praktyków Partycypacji. Wśród samorządów promuję ideę dialogu i współpracy, jestem zaangażowany w działalność Sieci Miast Progresywnych oraz Kongresu Ruchów Miejskich – w roku 2017 odbył się w Dąbrowie Górniczej V Kongres Ruchów Miejskich. W roku 2016 zostałem pierwszym zastępcą prezydenta Dąbrowy Górniczej. Za swoje najważniejsze dokonania na tym stanowisku uważam: - doprowadzenie do rozpoczęcia wspólnych inwestycji miasta i PKP, zakładających stworzenie centrów przesiadkowych w Ząbkowicach, Strzemieszycach, centrum miasta i w Gołonogu, zmiany układu komunikacyjnego tych miejscach poprzez budowę tuneli pieszo-rowerowych i drogowych, budowę parkingów typu park and ride i rewitalizację dworców kolejowych, - projekt Fabryka Pełna Życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej (pracowałem przy tworzeniu założeń projektu, nad pozyskaniem funduszy z Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury, a także powołaniem zespołu ds. Fabryki Pełnej Życia), - dokonanie gruntownych zmian w projekcie Zagłębiowskiego Parku Linearnego, dzięki czemu doprowadzono do trwającego obecnie remontu Parku Zielona (ze znacznym udziałem środków unijnych) w zgodzie z postulatem ochrony cennych przyrodniczo obszarów parku i zmiany priorytetów (Park Zielona jako miejsce rekreacji pieszej w otoczeniu przyrody, zamiast planowanego centrum konferencyjno-handlowego), - pozyskanie środków zewnętrznych na gruntowną wymianę oświetlenia miejskiego (ponad 2600 nowych opraw świetlnych typu LED) i remont Parku Hallera w centrum miasta, wspólną inwestycję miasta i Tramwajów Śląskich, rewolucjonizującą główny trakt komunikacyjny Dąbrowy Górniczej ul. Sobieskiego, Królowej Jadwigi, Piłsudskiego, Kasprzaka), - opracowanie w drodze konsultacji i realizację lokalnych centrów integrujących mieszkańców (m.in. Plac Hutnika w Gołonogu, Plac Aktywności Mieszkańców Mydlic, kompleksowy remont przestrzeni publicznych na osiedlu Manhattan), - opracowanie i wdrożenie nowego modelu Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego 2.0. – innowacyjnego rozwiązania angażującego mieszkańców w proces planowania przestrzennego.
Podstawowe dane do kontaktu z wyborcami
 1. E-mail do kontaktu z wyborcami
 2. Strona internetowa
  http://marcinbazylak.pl
 3. Profile w mediach społecznościowych
  https://www.facebook.com/marcinbazylakofficial/
 4. Inne formy komunikacji
W jaki sposób zamierza Pani/Pan utrzymywać kontakt z mieszkańcami?
Prosimy wybrać wszystkie, które pasują.
 1. Organizowanie dyżurów.
 2. Prowadzenie strony internetowej.
 3. Prowadzenie bloga.
 4. Wydawanie lokalnej gazety przez urząd miasta.
 5. Organizowanie regularnych spotkań z mieszkańcami.

Polityk w MPW