Wybory

Kandydat
  • Wybory do: samorządu 2018
  • Lista wyborcza: KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
  • Okręg: Jelenia Góra
  • Liczba i procent głosów (I tura): 14 204, 45.55%
  • Liczba i procent głosów (II tura): 18 412, 69.79%
Absolwent zootechniki na Akademii Rolniczej w Poznaniu, ukończył studia podyplomowe z zarządzania na Politechnice Wrocławskiej. Pracował jako specjalista w Zespole Szkół Rolniczych w Jeleniej Górze, prowadził własną dzialność gospodarczą. W l. 1993-1997 przewodniczący struktur miejskich Komitetu Obywatelskiego. Samorządowiec: w l. 1998-2006 radny Jeleniej Góry, w l. 2006-2009 wiceprezydent miasta. Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego (2009-2010) a następnie członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego. W 2014 r. po raz kolejny wybrany do rady miasta. Nie złożył ślubowania, decydując się na objęcie stanowiska wiceprezydenta Jeleniej Góry. Członek PO.

Poglądy

Kandydat nie wypełnił kwestionariusza.

Polityk w MPW