Wybory

Kandydat
  • Wybory do: samorządu 2018
  • Lista wyborcza: KWW Dariusz Polowy - Racibórz Może Być Wielki
  • Okręg: Racibórz
  • Liczba i procent głosów (I tura): 5 111, 26.74%
  • Liczba i procent głosów (II tura): 9 833, 54.88%
Studiował w Instytucie Elektrotechniki na Uniwersytecie Opolskim. Obecnie student edukacji artystycznej z elementami przygotowania do druku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu. W r. 1981 współzałożyciel Komitetu Organizacyjnego Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Od l. 90 do r. 2008 prowadził własny biznes w branży poligraficznej i reklamowej. Działa w miejskim Klubie Strzeleckim LOK w Raciborzu. Jest założycielem Śląskiego Towarzystwa Gospodarczego Pro Europa. Od 2017 r. skarbnik Fundacji Polesie Wschód w Raciborzu.

Poglądy

Kandydat nie wypełnił kwestionariusza.

Polityk w MPW