Wybory

Kandydat na posła

Wybory do: Sejmu 2019
Komitet wyborczy: Sojusz Lewicy Demokratycznej
Okręg: 7
Miejsce na liście: 21
Przynależność do partii: nie należy do partii politycznej
Miejsce zamieszkania: Bezek

Informacje ogólne

Zawód: socjolog

Poglądy

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Parlament (2019)

Imię (imiona) i nazwisko
Stanisław Żukowski
Data urodzenia
1986
Miejsce urodzenia
SIEDLISZCZE
Ostatnio wykonywany zawód
socjolog
Wykształcenie
 1. Podstawowe/ gimnazjalne
 2. Zasadnicze zawodowe
 3. Średnie
 4. Wyższe licencjackie/ inżynierskie
 5. Wyższe
Dodatkowe informacje o wykształceniu (np. nazwa szkoły, kierunek, specjalizacja, stopnie zawodowe i naukowe itp.)
Katolicki Uniwersytet Lubelski - studia magisterskie - Socjologia Katolicki Uniwersytet Lubelski - studia podyplomowe - Rachunkowość i Podatki Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - studia podyplomowe - Grafika Komputerowa i Podstawy Technik Poligraficznych
Kandydatka/ kandydat do:
 1. Sejmu
 2. Senatu
Okręg wyborczy (nazwa i numer):
Chełm 7
Komitet wyborczy:
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Numer na liście wyborczej:
21
Dane kontaktowe
 1. Adres email
 2. Telefon
 3. Strona internetowa kandydatki/ kandydata
 4. Facebook
  https://www.facebook.com/StanislawZukowskiSZ
 5. YouTube
 6. Twitter
 7. Instagram
 8. Inne strony
Czy jako posłanka/ poseł/ senator udostępni Pani/ Pan swój kalendarz spotkań do wglądu obywateli?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Dotychczasowa kariera zawodowa, działalność polityczna i aktywność społeczna (w tym doświadczenie w nadzorowaniu lub realizacji budżetu). 
Były pracownik akademicki. Autor kilkudziesięciu artykułów poświęconych, aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, opublikowanych w czasopismach naukowych w kraju i zagranicą. Uczestnik wielu międzynarodowych konferencji naukowych. Działacz społeczny na rzecz osób marginalizowanych.
W pracy parlamentarzysty przydatna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym, np. podczas udziału w pracach grup bilateralnych czy reprezentowania Polski za granicą.  W jakim języku obcym swobodnie się Pani/ Pan porozumiewa?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Język angielski
 2. Język francuski
 3. Język niemiecki
 4. Język hiszpański
 5. Język rosyjski
 6. Nie porozumiewam się swobodnie w żadnym języku obcym.
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator?  Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Walka o prawa osób wykluczonych, marginalizowanych i najsłabszych, aby Nikt nie czuł się wykluczony z Naszej społeczności, bez względu na to czy jest: stary, młody, niepełnosprawny bądź w jakikolwiek inny sposób wykluczony.
2
Poprawa jakości i dostępności ochrony zdrowia.
3
Aktywizacja społeczo-zawodowa osób niepełnosprawnych i starszych.
Parlamentarzyści, pracując w komisjach, specjalizują się w wybranych politykach. Którymi z nich zamierza się Pani/Pan zajmować w Sejmie lub Senacie?  W dalszej części kwestionariusza wyświetlą się tylko pytania dotyczące wybranych przez Panią/Pana tematów. Nie trzeba odpowiadać na wszystkie pytania – w Pani/Pana profilu wyświetlą się tylko pytania, na które została udzielona odpowiedź.
 1. Ustrój państwa (3)
 2. Prawa i wolności obywateli (8)
 3. Klimat i energetyka, ochrona środowiska (4)
 4. Edukacja (5)
 5. Nauka (2)
 6. Gospodarka i rozwój regionalny (8)
 7. Rolnictwo i prawa zwierząt (4)
 8. Cyfryzacja (2)
 9. Kultura (4)
 10. Polityka społeczna, demografia i rynek pracy (4)
 11. Usługi publiczne (mieszkania, przestrzeń publiczna, transport) (5)
 12. Zdrowie (3)
 13. Sprawy zagraniczne i obronność (9)
 14. Migracje (4)
Trwa dyskusja nad formalizacją związków osób tej samej płci. Które z poniższych rozwiązań należy Pani/Pana zdaniem wprowadzić? 
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Małżeństwa dla par jednopłciowych.
 2. Związki partnerskie dla wszystkich par.
 3. Nie należy wprowadzać rozwiązań formalizujących związki jednopłciowe.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Kodeks karny chroni przed znieważeniem oraz naruszeniem nietykalności cielesnej ze względu na przynależność narodową, etniczną, rasową, wyznanie albo bezwyznaniowość.  Czy Pani Pana zdaniem należy rozszerzyć grupę osób podlegających ochronie ze względu na jakieś cechy?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wskazanie, ze względu na jakie szczególne cechy należy chronić przed znieważeniem oraz naruszeniem nietykalności cielesnej?
 1. Niepełnosprawność
 2. Orientacja seksualna i tożsamość płciowa
 3. Płeć
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Najbardziej zgodni politycy

Katarzyna Duda
Sojusz Lewicy Demokratycznej
wspólne pytania
5
zgodność
100%
Michał Wysocki
Sojusz Lewicy Demokratycznej
wspólne pytania
5
zgodność
100%
Wojciech Hryniewski
Sojusz Lewicy Demokratycznej
wspólne pytania
5
zgodność
99%

Najmniej zgodni politycy

Waldemar Włodek
Sojusz Lewicy Demokratycznej
wspólne pytania
5
zgodność
68%
Aleksander Wasyluk
Koalicja Obywatelska
wspólne pytania
5
zgodność
69%
Tadeusz Nowak
Koalicja Obywatelska
wspólne pytania
5
zgodność
70%

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie: