Wybory

Kandydatka na posłankę

Wybory do: Sejmu 2019
Komitet wyborczy: Konfederacja Wolność i Niepodległość
Okręg: 16
Miejsce na liście: 18
Przynależność do partii: nie należy do partii politycznej
Miejsce zamieszkania: Bydgoszcz

Informacje ogólne

Zawód: technik ekonomista

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie: