Wybory

Kandydatka na posłankę

Wybory do: Sejmu 2019
Komitet wyborczy: Koalicja Obywatelska
Okręg: 21
Miejsce na liście: 14
Przynależność do partii: nie należy do partii politycznej
Miejsce zamieszkania: Opole

Informacje ogólne

Zawód: inżynier ochrony środowiska

Poglądy

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Parlament (2019)

Imię (imiona) i nazwisko
Małgorzata Besz-Janicka
Okręg wyborczy (nazwa i numer):
nr 21 - woj. opolskie
Komitet wyborczy:
Koalicja Obywatelska, lista nr 5
Numer na liście wyborczej:
14
Trwa dyskusja nad formalizacją związków osób tej samej płci. Które z poniższych rozwiązań należy Pani/Pana zdaniem wprowadzić? 
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Małżeństwa dla par jednopłciowych.
 2. Związki partnerskie dla wszystkich par.
 3. Nie należy wprowadzać rozwiązań formalizujących związki jednopłciowe.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Uważam, że w dalszej kolejności należy dążyć do wprowadzenia małżeństw dla par jednopłciowych, jednak wymaga to zmiany zapisu konstytucji w kwestii definicji małżeństwa. Chciałabym, żeby była możliwość takiej zmiany w parlamencie następnej kadencji, jednak w obecnej sytuacji politycznej może być to bardzo trudne, albo wręcz niemożliwe. Trzeba przede wszystkim bronić konstytucji przed próbami jej zmiany przez prawicę w kierunku ograniczania praw mniejszości i wprowadzania totalitarnego państwa. Moje prywatne zdanie w sprawie małżeństw jednopłciowych - jak najbardziej tak - to powinno być prawo zagwarantowane w konstytucji.
Kodeks karny chroni przed znieważeniem oraz naruszeniem nietykalności cielesnej ze względu na przynależność narodową, etniczną, rasową, wyznanie albo bezwyznaniowość.  Czy Pani Pana zdaniem należy rozszerzyć grupę osób podlegających ochronie ze względu na jakieś cechy?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wskazanie, ze względu na jakie szczególne cechy należy chronić przed znieważeniem oraz naruszeniem nietykalności cielesnej?
 1. Niepełnosprawność
 2. Orientacja seksualna i tożsamość płciowa
 3. Płeć
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie: