Wybory

Kandydat na posła

Wybory do: Sejmu 2019
Komitet wyborczy: Sojusz Lewicy Demokratycznej
Okręg: 34
Miejsce na liście: 2
Przynależność do partii: Sojusz Lewicy Demokratycznej
Miejsce zamieszkania: Elbląg

Informacje ogólne

Zawód: specjalista do spraw bezpieczeństwa

Poglądy

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Parlament (2019)

Imię (imiona) i nazwisko
Andrzej Jan Zielonka
Data urodzenia
25.04.1971r.
Miejsce urodzenia
Elbląg
Ostatnio wykonywany zawód
policjant
Wykształcenie
 1. Podstawowe/ gimnazjalne
 2. Zasadnicze zawodowe
 3. Średnie
 4. Wyższe licencjackie/ inżynierskie
 5. Wyższe
Dodatkowe informacje o wykształceniu (np. nazwa szkoły, kierunek, specjalizacja, stopnie zawodowe i naukowe itp.)
Ukończyłem UG Wydział Nauk Społecznych - politologia, UG Studia Podyplomowe - Zarządzanie Organizacją. Ostatnio zajmowane stanowisko w Policji - I Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie do 2017r.
Kandydatka/ kandydat do:
 1. Sejmu
 2. Senatu
Okręg wyborczy (nazwa i numer):
okręg 34 elbląski
Komitet wyborczy:
KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
Numer na liście wyborczej:
2
Dane kontaktowe
 1. Adres email
  a.zielonka1@wp.pl
 2. Telefon
  515-020-030
 3. Strona internetowa kandydatki/ kandydata
 4. Facebook
  https://www.facebook.com/andrzej.zielonka.3726
 5. YouTube
  https://www.youtube.com/watch?v=I7Xebyx0gC8
 6. Twitter
 7. Instagram
 8. Inne strony
Czy jako posłanka/ poseł/ senator udostępni Pani/ Pan swój kalendarz spotkań do wglądu obywateli?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Niestety zbyt późno zacząłem sporządzać kwestionariusz. W ciągu ostatnich 3 tygodni odbywałem wiele spotkań z mieszkańcami, dużo z tych spotkań publikowałem na Facebooku, tam znajduje się większość informacji nie tylko o tym jak zaangażowałem się w kandydowanie ale przede wszystkim o życiu codziennym przed kampanią wyborczą. Facebooka posiadam od niedawna.
Dotychczasowa kariera zawodowa, działalność polityczna i aktywność społeczna (w tym doświadczenie w nadzorowaniu lub realizacji budżetu). 
Ukończyłem TG w Elblągu, następnie w 1991r. przyjąłem się do służby w Policji. Tam od szeregowego policjanta służyłem w Sekcji Dochodzeniowo-Śledczej prowadząc postępowania przygotowawcze, m.in. znęcania nad rodziną, "niealimentacje" . Z upływem czasu i zdobywanego doświadczenia kończąc jednocześnie różnego rodzaju kursy i szkoły policyjne, zacząłem prowadzić sprawy o wyższym ciężarze gatunkowym: pobicia, rozboje czy zabójstwa. W trakcie służby ukończyłem zaocznie studia wyższe. W 1999r. awansowałem na stanowisko kierownika potem Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego. W 2007r. odszedłem z KMP w Elblągu pełniąc służbę na stanowisku I Z-cy Komendanta Miejskiego. Przeszedłem do CBŚ KGP na Naczelnika Wydziału w Elblągu a po roku awansowałem na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie ds. kryminalnych co wiąże się z nadzorem wszystkich policjantów województwa pionu kryminalnego a w zastępstwie Komendanta Wojewódzkiego pod jego nieobecność całego . Przez 8 lat mieszkałem w Olsztynie, żona z dziećmi w Elblągu i to był bardzo ciężki czas dla rodziny, kiedy dzieci dorastały a ja byłem poza domem. Tak niestety wygląda służba w Policji. Odszedłem z Policji w 2017r. Rozpocząłem pracę w firmie szkoleniowej z Olsztyna jako specjalista ds. bezpieczeństwa i audytu. Po odejściu z Policji w końcu wróciłem do domu i jestem z rodziną, zajmuję się poza pracą domem, gotuję, sprzątam, pomagam dzieciom w nauce - nadrabiam czas rodzinny, dbam o ogródek i wszystkie codzienne sprawy. Polityką zajmuję się od niedawna. Startowałem do Sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego z SLD, jako ostatni na liście zdobywając drugi wynik wśród kandydatów. Obecnie startuję do wyborów do Sejmu z listy Lewicy z miejsca 2.Chcę dalej służyć Ojczyźnie.
Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne. Prosimy o wskazanie tych, które Pani/Pana dotyczą.
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Obecnie pełnię tę funkcję. Pełniłam/ pełniłem tę funkcję w przeszłości. Nie pełniłem/am w przeszłości oraz nie pełnię tej funkcji obecnie.
Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta
Radny/radna gminy
Radny/radna powiatu
Radny/radna sejmiku wojewódzkiego
Poseł na Sejm RP
Senator RP
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Inne, jakie?
Dlaczego, pomimo pełnienia tej funkcji, zdecydowała się Pani/ zdecydował się Pan kandydować do Parlamentu?
Mam dobre życie, żonę, dzieci ale nie mogę pogodzić się z tym co dziś dzieje się w naszym kraju .Chcę reprezentować wszystkich Polaków, nie mogę zrozumieć dlaczego dzieli się dziś wszystkich nas na lepszych i gorszych. Każdy ma prawo do wolności, do tego aby Państwo nie wtrącało się do naszego życia. Obawiam się, że jeśli będzie tak dalej to obecne władze będą dyskryminowały wszystkie te grupy społeczne, które nie podzielają ich poglądów, a na to nie mam mojej zgody.
W pracy parlamentarzysty przydatna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym, np. podczas udziału w pracach grup bilateralnych czy reprezentowania Polski za granicą.  W jakim języku obcym swobodnie się Pani/ Pan porozumiewa?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Język angielski
 2. Język francuski
 3. Język niemiecki
 4. Język hiszpański
 5. Język rosyjski
 6. Nie porozumiewam się swobodnie w żadnym języku obcym.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Potrafię porozumiewać się po angielsku i rosyjsku ale nie swobodnie.
Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat?  Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach. 
Podstawowe zadania i cele są opisane szczegółowo w programie Lewicy, ale myślę, że kluczowymi zadaniami są: - opieka zdrowotna, podczas spotkań z wyborcami to jeden z głównych tematów o którym rozmawialiśmy. Lewica chce wzrostu 7,2 PKB, skrócenia kolejek do lekarza specjalisty do 30 dni, zwiększenia liczby lekarzy do 50000, uproszczenia pracy lekarzom z zagranicy, wprowadzenia leków na receptę za 5 zł, - ochrona środowiska - chcę abyśmy żyli w kraju bez smogu, abyśmy zostawili dla nas Polskę z czystszym powietrzem niż dziś. Stawiamy na OZE, aby zmiany pieców węglowych były finansowane przez Państwo, abyśmy odchodzili od węgla a przechodzili właśnie na OZE, -inwestowanie w naukę, badania i rozwój abyśmy byli nowoczesnym europejskim krajem. Chcemy przeznaczyć na badania i rozwój ponad 2% PKB. Państwo przejmie połowę ryzyka w inwestycjach innowacyjnych na skalę 3,5 mld zł rocznie.
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze. 
1
Służby zdrowia
2
Ochrony środowiska
3
Edukacji
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator?  Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
aby wszyscy Polacy czuli się w naszym kraju bezpiecznie bez względu na wyznanie, płeć czy poglądy
2
poprawę sytuacji z służbie zdrowia
3
czyste środowisko
Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę w grupie.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie postawy powinna kształtować szkoła? Jakie wartości upowszechniać?
Szkoła powinna uczyć współpracy a nie rywalizacji. Chcemy uczyć dzieci o zdrowym stylu życia, przeciwdziałaniu dyskryminacji, zmianach klimatycznych, rozpoznawaniu "fake newsów", cyberbezpieczeństwie. Chcemy wprowadzić przedmiot, który będzie koncentrować się na przekazywaniu rzetelnej wiedzy o zdrowiu i seksualności człowieka, stosownie do dojrzałości młodych ludzi. Lekcje religii chcemy zastąpić lekcjami angielskiego.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom? 
A. Lepiej wykształcone społeczeństwo to gwarancja rozwoju państwa – należy dążyć do tego, by jak najwięcej osób uzyskiwało wykształcenie wyższe.

B. Powszechność wyższego wykształcenia obniża jego jakość – należy rozwijać ofertę kształcenia zawodowego, a wykształcenie akademickie zapewniać wyłącznie uczniom o najlepszych predyspozycjach.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy dopuścić możliwość, by szpitale państwowe mogły wykonywać usługi medyczne na zasadach komercyjnych.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Zabiegi zapłodnienia metodą in vitro powinny być finansowane z budżetu państwa.
Należy znieść obowiązkowe szczepienia. To rodzice powinni decydować, na co szczepić dziecko.
Należy znieść klauzulę sumienia dla lekarzy i pielęgniarek.
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Planując politykę energetyczną powinniśmy dbać o przyszłe pokolenia i środowisko, nawet jeśli będzie to oznaczać wzrost cen prądu.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Należy regulować rzeki, aby przynosiły wymierne korzyści gospodarcze – jako drogi wodne i źródło produkcji energii. 

B. Najcenniejsze są rzeki naturalne – zapewniają lepszy stan wody, nawodnienie terenów i ochronę przeciwpowodziową.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
By zaspokajać potrzeby obywateli państwo realizuje szereg zadań. Ograniczony budżet powoduje, że konieczny jest wybór priorytetów.  Rozwój których wymienionych usług publicznych powinien być Pani/Pana zdaniem priorytetem w najbliższych czterech latach?
Prosimy wybrać maksymalnie trzy najpilniejsze zadania.
 1. budowa żłobków w najmniejszych gminach
 2. dostęp do specjalistycznych szpitali
 3. przychodnie z podstawową opieką lekarską
 4. transport publiczny między miejscowościami powiatowymi
 5. poprawa jakości szkół
 6. zwiększenie dostępności mieszkań
 7. pomoc społeczna
 8. czystość środowiska
 9. ochrona przeciwpowodziowa
 10. dostęp do kultury
 11. ład przestrzenny
 12. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Aby zwiększyć budżet państwa i lepiej realizować poszczególne polityki (m.in. zdrowotną, społeczną, rozwoju) należy podnieść lub wprowadzić nowe podatki.
Coraz większą część społeczeństwa będą stanowić osoby starsze, które już nie pracują.  Jaką politykę Pani/ Pana zdaniem powinno prowadzić państwo, aby utrzymać stabilny rozwój kraju i jednocześnie płacić emerytury?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Należy zachęcać obywateli do posiadania większej liczby dzieci.
 2. Polityka prorodzinna nie rozwiąże problemu zbyt małej liczby pracowników. Potrzebujemy pracowników z zagranicy.
 3. Polacy za wcześnie przechodzą na emeryturę. Należy podnieść wiek emerytalny.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie rozwiązania Pani/Pana zdaniem należy wprowadzić, aby poprawić dostępność rynku pracy dla cudzoziemców?
Należy uprawnić możliwość uzyskiwania pozwolenia na pracę obywateli z zagranicy. Obecnie na naszym rynku w większości przypadków pracują osoby z Ukrainy, ale to ulegnie niedługo zmianie gdy będą mogli bezproblemowo prawować w Niemczech, spowoduje to załamanie na rynku pracy. Dziś procedury sprowadzenia pracowników z np. z Bangladeszu są tak długotrwałe i uciążliwe, że niewiele firm potrafi sobie z tym poradzić - należy to usprawnić.
Konstytucja RP gwarantuje szereg praw i wolności. Niektóre z nich wymieniliśmy poniżej.  Z których wymienionych praw i wolności nie można obecnie Pani/Pana zdaniem w pełni korzystać w Polsce?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. godność osobista
 2. równość obywateli
 3. ochrona życia
 4. nietykalność i wolność osobista
 5. prawo do sprawiedliwego sądu
 6. ochrona prywatności
 7. prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami
 8. wolność sumienia i religii
 9. wolność słowa
 10. ochrona zdrowia
 11. bezpieczeństwo ekologiczne
 12. wolna działalność gospodarcza
 13. prawo do edukacji
 14. Państwo zapewnia realizację wszystkich praw wymienionych w Konstytucji.
 15. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie rozwiązania należy wprowadzić, aby zapewnić realizację wskazanych przez Panią/Pana praw i wolności?  
Należy po prostu stosować zapisy Konstytucji a nie ją łamać.
Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie poniższych zmian w funkcjonowaniu państwa?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy oddzielić funkcję Ministra Sprawiedliwości od funkcji Prokuratora Generalnego.
Należy wzmocnić rolę samorządów i ich zasoby finansowe.
Jakie nowe zadania i kompetencje należy Pani/Pana zdaniem przekazać samorządom? Jakie powinny być ich źródła finansowania?
Przede wszystkim nie należy samorządom dokładać kolejnych zadań, bez przekazywania im środków finansowych na te cele przez rząd. Przykładowo rząd obiecał podwyżki dla nauczycieli i przekazał subwencje na ten cel. Jednak nie w takim wymiarze aby było to wystarczające
Rozwój komunikacji w internecie pociąga za sobą wyzwania dotyczące m.in. mowy nienawiści czy innych form agresji stosowanych przez użytkowników. Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami na temat regulacji dotyczących korzystania z przestrzeni internetu?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Internet powinien być wolny od kontroli wypowiedzi. Internet daje możliwość dojścia do głosu grupom i obywatelom, którzy w tradycyjnej debacie publicznej nie mają możliwości wyrażania swoich poglądów.
Strony i portale internetowe powinny być objęte obowiązkiem zwalczania dezinformacji i mowy nienawiści na swoich platformach.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Jestem przeciwny hejtowi, obrażaniu ludzi bez względu na wyznanie, płeć czy poglądy. Internet powinien być wolny od kontroli wypowiedzi ale tak jak jest w drugiej części pytania nie może być mowy nienawiści na platformach.
Polskie drogi są jednymi z najbardziej niebezpiecznych w Europie – co roku prawie 3 tys. osób ginie w wypadkach.  Które z poniższych rozwiązań najskuteczniej ograniczy Pani/Pana zdaniem liczbę wypadków?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. podniesienie wysokości mandatów
 2. zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych
 3. poprawa stanu dróg
 4. częstsze kontrole drogowe
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W ostatnich miesiącach doszło do zaostrzenia sporów handlowych między najważniejszymi globalnymi potęgami, w tym przede wszystkim USA, UE i Chinami. Ma to wpływ na polską gospodarkę, szczególnie pozycję firm-eksporterów. Jakie stanowisko powinien zajmować w tych sporach polski rząd?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Powinniśmy przede wszystkim wspierać pozycję Unii Europejskiej, bo Polska jest jej częścią i nasza gospodarka zależy najbardziej od UE.
 2. Powinniśmy stanąć po stronie USA, bo to nasz najważniejszy partner w dziedzinie bezpieczeństwa i sojusz z Waszyngtonem ma dla Polski znaczenie pierwszoplanowe
 3. Polska powinna dążyć do prowadzenia samodzielnej polityki handlowej, niezależnie od USA czy UE i postawić na dwustronne negocjacje z Chinami
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Zaznaczyłem tylko jedną odpowiedź bo taka jest możliwość. Uważam jednak, że powinniśmy współpracować i z UE, ale także USA, jak również wprowadzić ponownie MRG. Kłótnia nie jest sposobem na rozwiązywaniem problemów a współpraca.
  Czy w Pani/Pana ocenie w ostatnich latach dochodziło do łamania Konstytucji przez przedstawicieli władz publicznych?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wskazanie kiedy i w jakich okolicznościach przedstawiciele władz publicznych łamali Konstytucję RP. Czy Pani/Pana zdaniem te osoby powinny zostać pociągnięte do odpowiedzialności? Jeśli tak, prosimy o wskazanie w jakiej formie.
Dziś chociażby Trybunał Konstytucyjny czy Krajowa Rada Sądownicza ale także wiele kluczowych stanowisk w Państwie zostało objęte wg mnie przez osoby z tzw. "klucza politycznego". Moim zdaniem, w żadnej z firm, instytucji nie powinno na stanowisko powoływać się osób, właśnie w taki sposób awansują poprzez "namaszczenie" przez polityków. Instytucje powinny być wolne od polityki, a jedynym kluczem doboru powinny być wiedza, zdobyte umiejętności i dotychczasowa ścieżka kariery zawodowej.
Parlamentarzyści, pracując w komisjach, specjalizują się w wybranych politykach. Którymi z nich zamierza się Pani/Pan zajmować w Sejmie lub Senacie?  W dalszej części kwestionariusza wyświetlą się tylko pytania dotyczące wybranych przez Panią/Pana tematów. Nie trzeba odpowiadać na wszystkie pytania – w Pani/Pana profilu wyświetlą się tylko pytania, na które została udzielona odpowiedź.
 1. Ustrój państwa (3)
 2. Prawa i wolności obywateli (8)
 3. Klimat i energetyka, ochrona środowiska (4)
 4. Edukacja (5)
 5. Nauka (2)
 6. Gospodarka i rozwój regionalny (8)
 7. Rolnictwo i prawa zwierząt (4)
 8. Cyfryzacja (2)
 9. Kultura (4)
 10. Polityka społeczna, demografia i rynek pracy (4)
 11. Usługi publiczne (mieszkania, przestrzeń publiczna, transport) (5)
 12. Zdrowie (3)
 13. Sprawy zagraniczne i obronność (9)
 14. Migracje (4)
Czy Pani/Pana zdaniem w nadchodzącej kadencji parlamentu należy wprowadzić zmiany w Konstytucji RP?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy istnieją Pani/Pana zdaniem okoliczności, w których władza ustawodawcza (Sejm i Senat) i/lub wykonawcza (rząd i prezydent) mają prawo nie zrealizować wyroków władzy sądowniczej? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Kto Pani/Pana zdaniem powinien wybierać piętnastu członków Krajowej Rady Sądownictwa, której zadaniem jest m.in. ocena i wskazanie prezydentowi kandydatów na sędziów oraz uchwalanie zasad etyki zawodowej sędziów? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Sejm
 2. Zgromadzenia sędziów
 3. Komisja konkursowa, uwzględniająca udział środowisk eksperckich i organizacji społecznych
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Najbardziej zgodni politycy

Joanna Jaśkowiak
Koalicja Obywatelska
wspólne pytania
19
zgodność
92%
Małgorzata Rzeplińska
Koalicja Obywatelska
wspólne pytania
17
zgodność
92%
Bogdan Bubała
Sojusz Lewicy Demokratycznej
wspólne pytania
20
zgodność
91%

Najmniej zgodni politycy

Dariusz Loranty
Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy
wspólne pytania
20
zgodność
34%
Robert Gaweł
Prawo i Sprawiedliwość
wspólne pytania
18
zgodność
34%
Łukasz Tulwiński
Konfederacja Wolność I Niepodległość
wspólne pytania
18
zgodność
37%

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie: