Wybory

Kandydatka na posłankę

Wybory do: Sejmu 2019
Komitet wyborczy: Konfederacja Wolność i Niepodległość
Okręg: 35
Miejsce na liście: 11
Przynależność do partii: nie należy do partii politycznej
Miejsce zamieszkania: Olecko

Informacje ogólne

Zawód: nauczyciel

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie: