Wybory

Kandydatka na posłankę

Wybory do: Sejmu 2019
Komitet wyborczy: Sojusz Lewicy Demokratycznej
Okręg: 36
Miejsce na liście: 4
Przynależność do partii: Lewica Razem
Miejsce zamieszkania: Kalisz

Informacje ogólne

Zawód: Specjalista do spraw ochrony środowiska

Poglądy

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Parlament (2019)

Imię (imiona) i nazwisko
Beata Błażejczak-Kleczewska
Data urodzenia
30.05.1978
Miejsce urodzenia
Kalisz
Ostatnio wykonywany zawód
Główny Specjalista ds. BHP, ochrony środowiska i spraw ppoż.
Wykształcenie
 1. Podstawowe/ gimnazjalne
 2. Zasadnicze zawodowe
 3. Średnie
 4. Wyższe licencjackie/ inżynierskie
 5. Wyższe
Dodatkowe informacje o wykształceniu (np. nazwa szkoły, kierunek, specjalizacja, stopnie zawodowe i naukowe itp.)
- magister ochrony środowiska, specjalizacja zarządzanie środowiskiem na UAM Poznań, - manager bezpieczeństwa pracy - Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu, - inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej.
Kandydatka/ kandydat do:
 1. Sejmu
 2. Senatu
Okręg wyborczy (nazwa i numer):
kalisko-leszczyński, 36
Komitet wyborczy:
KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
Numer na liście wyborczej:
4
Dane kontaktowe
 1. Adres email
  beata.blazejczak@gmail.com
 2. Telefon
  574308091
 3. Strona internetowa kandydatki/ kandydata
 4. Facebook
  BeataLewica2019
 5. YouTube
 6. Twitter
  b_azejczak
 7. Instagram
  beatablazejczak
 8. Inne strony
Czy jako posłanka/ poseł/ senator udostępni Pani/ Pan swój kalendarz spotkań do wglądu obywateli?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Jest to ważne dla transparentności posła oraz dla możliwości uczestniczenia w spotkaniach lub zgłaszania swoich uwag, pomysłów i propozycji. Kontakt z wyborcą musi być stały, a nie tylko w trakcie kampanii wyborczych.
Kontakt z biurem wyborczym
adres
telefon
e-mail
beata.blazejczak@gmail.com
Dotychczasowa kariera zawodowa, działalność polityczna i aktywność społeczna (w tym doświadczenie w nadzorowaniu lub realizacji budżetu). 
Kariera zawodowa: w czasie studiów różne prace dorywcze: kwiaciarnia, praca na kasie w markecie, praca na stanowisku rybnym, praca jako hostessa na spotkaniu organizowanym przez Ambasadę Francji, praca na Targach Poznańskich - stoisko francuskiego wystawcy, praktyki studenckie w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej w Rosji i wiele innych prac, bo jestem kobietą pracującą i żadnej pracy się nie boję :) 13 lat doświadczenia jako specjalista ds. bhp, ochrony środowiska i spraw ppoż. w firmach prywatnych: Mleczarnia Turek Sp. z o.o., Profim Sp. z o.o., Pratt&Whitney Kalisz Sp. z o.o. i HS Kalisz Sp. z o.o., od 1 lutego 2019r. do 29.09.2019r. podinspektor ds. ochrony powietrza w Urzędzie Miasta Kalisza, a obecnie od 30.09.2019r. podinspektor ds. gospodarki odpadami w Starostwie Powiatowym w Kaliszu. Działalność polityczna: od 2015r. członkini Partii Razem, od 2017r. i obecnie wybrana na stanowisko Radnej Krajowej Partii Razem, obecnie Lewica Razem. Współtwórczyni programu energetycznego Partii Razem. Aktywność społeczna: od kiedy pamiętam działałam na rzecz innych osób. W 7 klasie szkoły podstawowej w Rakoniewicach wymyśliłam wraz z koleżankami z mojej klasy, że założymy grupę pomagającą osobom starszym i tak zaczęłyśmy chodzić do starszych osób w całych Rakoniewicach i pomagać im sprzątać, myć okna, a czasem po prostu pobyć z nimi i porozmawiać. To było dla mnie bardzo cenne doświadczenie i jestem dumna z tej społecznie potrzebnej akcji. W liceum jak dowiedziałam się, że mamy w klasie koleżankę na wózku, która nie może chodzić z nami na zajęcia i ma zajęcia tylko w domu to było dla mnie oczywiste, by ją odwiedzić. Karolina, bo tak ma naimię, którą coraz częściej odwiedzałam stała się moją przyjaciółką, spędziłyśmy razem całe liceum, a potem jeszcze studia w Słubicach na UAM Collegium Pollonicum, gdzie studiowałam ochronę środowiska i często zapraszałam tam Karolinę. Na studiach pomagałam dzieciom z biednych i patologicznych rodzin w odrabianiu lekcji i nauce języka angielskiego, do których chodziłam na salkę przykościelną w Słubicach. Po studiach skupiłam się na poszukiwaniu pracy, co w 2004 roku nie było łatwym zadaniem. Od 2005r. w każdej pracy starałam się łączyć ludzi, organizowałam spotkania organizacyjne, np. na kręgle. Do dziś mam bardzo dobre relacje i kontakt z wieloma osobami ze wszystkich poprzednich firm. A moim znakiem rozpoznawczym jest uśmiech i serdeczność dla innych. Zawsze pomagam, jeśli tylko mogę. Nadzór i realizacja budżetu: za tę część byłam odpowiedzialna w firmie HS Kalisz Sp. z o.o. , gdzie od 2011 roku tworzyłam firmę w zakresie systemów zarządzania BHP, ochrony środowiska i spraw ppoż. Byłam odpowiedzialna za ten dział pod względem merytorycznym oraz finansowym. Sama sporządzałam budżet BHP, OŚ i ppoż. i przekazywałam go do Kierownika Finansowego, a potem pilnowałam jego realizacji.
Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne. Prosimy o wskazanie tych, które Pani/Pana dotyczą.
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Obecnie pełnię tę funkcję. Pełniłam/ pełniłem tę funkcję w przeszłości. Nie pełniłem/am w przeszłości oraz nie pełnię tej funkcji obecnie.
Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta
Radny/radna gminy
Radny/radna powiatu
Radny/radna sejmiku wojewódzkiego
Poseł na Sejm RP
Senator RP
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Inne, jakie?
W pracy parlamentarzysty przydatna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym, np. podczas udziału w pracach grup bilateralnych czy reprezentowania Polski za granicą.  W jakim języku obcym swobodnie się Pani/ Pan porozumiewa?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Język angielski
 2. Język francuski
 3. Język niemiecki
 4. Język hiszpański
 5. Język rosyjski
 6. Nie porozumiewam się swobodnie w żadnym języku obcym.
Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat?  Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach. 
1. Odejście od węgla do 2035 roku. 2. Wymiana 2 milionów piecy węlowych na ekologiczne przez najbliższe 15 lat (dofinansowanie realizowane na poziomie lokalnym - gminy, by było jak najbliżej ludzi). 3. Zwiększenie nakładów Państwa na służbę zdrowia do 7,2 PKB.
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze. 
1
Odejście od węgla i plan zatrudnienia dla górników oraz rozwój OZE.
2
Uchwalenie związków partnerskich.
3
Świeckie Państwo - oddzielenie Państwa od kościoła. Lekcje religii poza szkołą. Likwidacja funduszu kościelnego. Opodatkowanie księży. Równe traktowanie różnych religii.
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator?  Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Odejście od węgla do 2035r. i rozwój OZE. Rozwój OZE taki by większość społeczeństwa mogła skorzystać z jego dobrodziejstw i zysków, a nie tylko wybrani.Współpraca z UE w zakresie ochrony klimatu.
2
Uchwalenie związków partnerskich.Rzetelna edukacja seksualna w w szkołach.
3
Świeckie Państwo - oddzielenie Państwa od kościoła. Lekcje religii poza szkołą. Likwidacja funduszu kościelnego. Opodatkowanie księży. Równe traktowanie różnych religii.
Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę w grupie.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom? 
A. Lepiej wykształcone społeczeństwo to gwarancja rozwoju państwa – należy dążyć do tego, by jak najwięcej osób uzyskiwało wykształcenie wyższe.

B. Powszechność wyższego wykształcenia obniża jego jakość – należy rozwijać ofertę kształcenia zawodowego, a wykształcenie akademickie zapewniać wyłącznie uczniom o najlepszych predyspozycjach.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Przychyliłam się do odpowiedzi A, natomiast uważam, że potrzebne są obie drogi: i osoby z wykształceniem wyższym i osoby z wykształceniem zawodowym, których teraz bardzo nam brakuje na rynku pracy. Natomiast nie zgadzam się, że powszechność wyższego kształcenia obniża jego jakość. Wszystko zależy od kadry nauczycielskiej/profesorskiej oraz programu szkolenia.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy dopuścić możliwość, by szpitale państwowe mogły wykonywać usługi medyczne na zasadach komercyjnych.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Skoro są państwowe to powinny służyć wszystkim obywatelom, bez tworzenia drugiej kolejki osób, których stać na leczenie, a które będą opóźniały wizyty wszystkich osób.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Zabiegi zapłodnienia metodą in vitro powinny być finansowane z budżetu państwa.
Należy znieść obowiązkowe szczepienia. To rodzice powinni decydować, na co szczepić dziecko.
Należy znieść klauzulę sumienia dla lekarzy i pielęgniarek.
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Planując politykę energetyczną powinniśmy dbać o przyszłe pokolenia i środowisko, nawet jeśli będzie to oznaczać wzrost cen prądu.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Należy regulować rzeki, aby przynosiły wymierne korzyści gospodarcze – jako drogi wodne i źródło produkcji energii. 

B. Najcenniejsze są rzeki naturalne – zapewniają lepszy stan wody, nawodnienie terenów i ochronę przeciwpowodziową.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
By zaspokajać potrzeby obywateli państwo realizuje szereg zadań. Ograniczony budżet powoduje, że konieczny jest wybór priorytetów.  Rozwój których wymienionych usług publicznych powinien być Pani/Pana zdaniem priorytetem w najbliższych czterech latach?
Prosimy wybrać maksymalnie trzy najpilniejsze zadania.
 1. budowa żłobków w najmniejszych gminach
 2. dostęp do specjalistycznych szpitali
 3. przychodnie z podstawową opieką lekarską
 4. transport publiczny między miejscowościami powiatowymi
 5. poprawa jakości szkół
 6. zwiększenie dostępności mieszkań
 7. pomoc społeczna
 8. czystość środowiska
 9. ochrona przeciwpowodziowa
 10. dostęp do kultury
 11. ład przestrzenny
 12. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Gdybym mogła wybrać więcej niż 3 zadania to dodałabym jeszcze budowę żłobków, transport publiczny, a zamiast "czystość powietrza" wpisałabym dekarbonizacja.
  Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Aby zwiększyć budżet państwa i lepiej realizować poszczególne polityki (m.in. zdrowotną, społeczną, rozwoju) należy podnieść lub wprowadzić nowe podatki.
Które rozwiązania podatkowe należy wprowadzić?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Należy podnieść podatek od dochodów osób zatrudnionych i prowadzących działalność gospodarczą (PIT).
 2. Należy podnieść podatek od dochodów przedsiębiorstw (CIT).
 3. Należy podnieść podatek od towarów i usług (VAT).
 4. Należy w pełni oskładkować wszystkie umowy zlecenia (ZUS).
 5. Najlepiej zarabiające osoby powinny płacić składki ZUS od całego wynagrodzenia.
 6. Należy wprowadzić podatek od działalności gigantów technologicznych (tzw. podatek cyfrowy).
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Coraz większą część społeczeństwa będą stanowić osoby starsze, które już nie pracują.  Jaką politykę Pani/ Pana zdaniem powinno prowadzić państwo, aby utrzymać stabilny rozwój kraju i jednocześnie płacić emerytury?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Należy zachęcać obywateli do posiadania większej liczby dzieci.
 2. Polityka prorodzinna nie rozwiąże problemu zbyt małej liczby pracowników. Potrzebujemy pracowników z zagranicy.
 3. Polacy za wcześnie przechodzą na emeryturę. Należy podnieść wiek emerytalny.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Konstytucja RP gwarantuje szereg praw i wolności. Niektóre z nich wymieniliśmy poniżej.  Z których wymienionych praw i wolności nie można obecnie Pani/Pana zdaniem w pełni korzystać w Polsce?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. godność osobista
 2. równość obywateli
 3. ochrona życia
 4. nietykalność i wolność osobista
 5. prawo do sprawiedliwego sądu
 6. ochrona prywatności
 7. prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami
 8. wolność sumienia i religii
 9. wolność słowa
 10. ochrona zdrowia
 11. bezpieczeństwo ekologiczne
 12. wolna działalność gospodarcza
 13. prawo do edukacji
 14. Państwo zapewnia realizację wszystkich praw wymienionych w Konstytucji.
 15. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie rozwiązania należy wprowadzić, aby zapewnić realizację wskazanych przez Panią/Pana praw i wolności?  
Należy przestrzegać zapisów obowiązującej Konstytucji. Obywatele muszą być równo traktowani, muszą czuć się szanowani, taktowani z godnością, niezlaeżnie jakiego są wyznania lub jeśli są ateistami, niezależnie jakiej są orientacji seksualnej, niezależnie od tego czy są bogaci czy biedni. Nie może być tak, że obywatele czekają latami w kolejkach do lekarzy i są w ten sposób zmuszani do wizyt prywatnych! Mamy również zapewnione prawo do czystego powietrza i nie jest ono obecnie dobrze realizowane poprzez złą politykę energetyczną państwa i ciągłe stawianie na węgiel. Równie ważne jest to by sędziowie wreszcie orzekali pozytywnie w sprawach o mobbing, gdzie ofiary mobbingu zamiast liczyć na sprawiedliwość w sądzie muszą kolejny raz przechodzić wielomiesięczy lub wieloletni stres. Mobbing to znęcanie się w białych rękawiczkach, często na osobności, tak by nikt nie widział i nie słyszał, by nie mógł zeznawać, a jeśli by chciał to zawsze można go zastraszyć utratą pracy. To pracodawcy powinni udowadniać, że mobbingu nie było, a nie pracownicy, że był! Pracownik jest od początku na przegranej pozycji!
Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie poniższych zmian w funkcjonowaniu państwa?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy oddzielić funkcję Ministra Sprawiedliwości od funkcji Prokuratora Generalnego.
Należy wzmocnić rolę samorządów i ich zasoby finansowe.
Rozwój komunikacji w internecie pociąga za sobą wyzwania dotyczące m.in. mowy nienawiści czy innych form agresji stosowanych przez użytkowników. Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami na temat regulacji dotyczących korzystania z przestrzeni internetu?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Internet powinien być wolny od kontroli wypowiedzi. Internet daje możliwość dojścia do głosu grupom i obywatelom, którzy w tradycyjnej debacie publicznej nie mają możliwości wyrażania swoich poglądów.
Strony i portale internetowe powinny być objęte obowiązkiem zwalczania dezinformacji i mowy nienawiści na swoich platformach.
Polskie drogi są jednymi z najbardziej niebezpiecznych w Europie – co roku prawie 3 tys. osób ginie w wypadkach.  Które z poniższych rozwiązań najskuteczniej ograniczy Pani/Pana zdaniem liczbę wypadków?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. podniesienie wysokości mandatów
 2. zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych
 3. poprawa stanu dróg
 4. częstsze kontrole drogowe
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Trzeba częściej kontrolować przestrzeganie przepisów prawa i konsekwentnie wystawiać mandaty, które tak jak w Szwecji powinny być powiązane z wysokością zarobków, by nikt nie czuł się bezkarny.
W ostatnich miesiącach doszło do zaostrzenia sporów handlowych między najważniejszymi globalnymi potęgami, w tym przede wszystkim USA, UE i Chinami. Ma to wpływ na polską gospodarkę, szczególnie pozycję firm-eksporterów. Jakie stanowisko powinien zajmować w tych sporach polski rząd?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Powinniśmy przede wszystkim wspierać pozycję Unii Europejskiej, bo Polska jest jej częścią i nasza gospodarka zależy najbardziej od UE.
 2. Powinniśmy stanąć po stronie USA, bo to nasz najważniejszy partner w dziedzinie bezpieczeństwa i sojusz z Waszyngtonem ma dla Polski znaczenie pierwszoplanowe
 3. Polska powinna dążyć do prowadzenia samodzielnej polityki handlowej, niezależnie od USA czy UE i postawić na dwustronne negocjacje z Chinami
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Czy w Pani/Pana ocenie w ostatnich latach dochodziło do łamania Konstytucji przez przedstawicieli władz publicznych?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wskazanie kiedy i w jakich okolicznościach przedstawiciele władz publicznych łamali Konstytucję RP. Czy Pani/Pana zdaniem te osoby powinny zostać pociągnięte do odpowiedzialności? Jeśli tak, prosimy o wskazanie w jakiej formie.
1. Niepublikowanie obowiązujących wyroków sądowych przez Premier rządu Beatę Szydło. 2. Wysyłanie na emeryturę sędziów SN przed terminem. 3. Usunięcie ze stanowiska Prezes SN. Tak, te osoby, które podejmowały powyższe decyzje powinny zostać pociągnięte do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu. Nie ma mojej zgody na łamanie Konstytucji RP.
Parlamentarzyści, pracując w komisjach, specjalizują się w wybranych politykach. Którymi z nich zamierza się Pani/Pan zajmować w Sejmie lub Senacie?  W dalszej części kwestionariusza wyświetlą się tylko pytania dotyczące wybranych przez Panią/Pana tematów. Nie trzeba odpowiadać na wszystkie pytania – w Pani/Pana profilu wyświetlą się tylko pytania, na które została udzielona odpowiedź.
 1. Ustrój państwa (3)
 2. Prawa i wolności obywateli (8)
 3. Klimat i energetyka, ochrona środowiska (4)
 4. Edukacja (5)
 5. Nauka (2)
 6. Gospodarka i rozwój regionalny (8)
 7. Rolnictwo i prawa zwierząt (4)
 8. Cyfryzacja (2)
 9. Kultura (4)
 10. Polityka społeczna, demografia i rynek pracy (4)
 11. Usługi publiczne (mieszkania, przestrzeń publiczna, transport) (5)
 12. Zdrowie (3)
 13. Sprawy zagraniczne i obronność (9)
 14. Migracje (4)
Trwa dyskusja nad formalizacją związków osób tej samej płci. Które z poniższych rozwiązań należy Pani/Pana zdaniem wprowadzić? 
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Małżeństwa dla par jednopłciowych.
 2. Związki partnerskie dla wszystkich par.
 3. Nie należy wprowadzać rozwiązań formalizujących związki jednopłciowe.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Kodeks karny chroni przed znieważeniem oraz naruszeniem nietykalności cielesnej ze względu na przynależność narodową, etniczną, rasową, wyznanie albo bezwyznaniowość.  Czy Pani Pana zdaniem należy rozszerzyć grupę osób podlegających ochronie ze względu na jakieś cechy?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wskazanie, ze względu na jakie szczególne cechy należy chronić przed znieważeniem oraz naruszeniem nietykalności cielesnej?
 1. Niepełnosprawność
 2. Orientacja seksualna i tożsamość płciowa
 3. Płeć
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Polska, wspólnie z innymi krajami Unii Europejskiej, ustaliła, że będzie dążyła do prowadzenia gospodarki neutralnej emisyjnie. Oznacza to konieczność zmiany sposobu pozyskiwania energii.  Jakie powinny być Pani/Pana zdaniem główne źródła energii elektrycznej w Polsce w 2050 r.?
Prosimy wybrać maksymalnie dwa najważniejsze.
 1. Energetyka gazowa
 2. Energetyka jądrowa
 3. Energetyka węglowa
 4. Odnawialne źródła energii – przede wszystkim wiatr i słońce
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Niezależnie czy Polska zainwestuje w transformację energetyczną, czy będzie ponosić coraz większe opłaty za emisję CO2, koszt produkcji energii w najbliższych latach wzrośnie. Na jakie działania należy Pani/Pana zdaniem w pierwszej kolejności przeznaczyć środki z budżetu państwa, by ograniczyć wpływ wyższych cen energii na życie obywateli i rozwój gospodarki?
Prosimy wybrać dwa priorytetowe.
 1. dopłacanie do rachunków gospodarstw domowych
 2. dopłacanie do rachunków osób najuboższych
 3. zamrożenie cen energii dla przedsiębiorstw
 4. inwestycje w termomodernizację budynków
 5. inwestycje w instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W jaki sposób dofinansowywać indywidualne inwestycje w termomodernizację i/lub dodatkowe źródła energii?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Inwestycje obywateli powinny być finansowane z góry (trafiając do beneficjentów bezpośrednio lub pośrednio), tak by ze wsparcia mogły skorzystać również osoby o niskich dochodach, których nie stać na sfinansowanie inwestycji z własnych środków.
 2. Należy zwracać obywatelom koszty już poniesionych wydatków, by uniknąć nadużyć finansowych.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
W Kaliszu rozmawiałam z wieloma osobami, które chętnie ociepliłyby dom, gdyby tylko miały na to pieniądze. To samo tyczy wymiany starych pieców węglowych bezklasowych na ekologiczne. Wiele osób bierze kredyty, by przeprowadzić inwestycje, ponieważ dofinansowanie z budżetu Miasta Kalisza jest wypłacane po zakończonej inwestycji i spełnieniu wszystkich formalności zgodnie z uchwałą Rady Miasta. Mieszkańcy mojego miasta są w dobrej sytuacji, bo Miasto dofinansowuje wymianę pieców, natomiast są takie miejsca w Polsce, gdzie samorządów nie stać na takie dofinansowanie, dlatego uważam, że program powinien być na poziomie rządowym realizowany lokalnie w gminach i z dofinansowaniem przed realizacją inwestycji, bo osoby o niskich dochodach nie były wykluczane.
  Za część emisji CO2 do atmosfery odpowiadają konsumenci.  Wprowadzenie których z poniższych rozwiązań w celu ograniczenia indywidualnego śladu węglowego poparłaby Pani/poparłby Pan w parlamencie?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. wprowadzenie podatku węglowego od towarów, których produkcja wiąże się z wysoką emisją CO2
 2. dodatkowa opłata powyżej określonej liczby lotów samolotem w ciągu roku
 3. zwiększenie opłat za odbiór odpadów niesegregowanych oraz uszczelnienie systemu, tak by śmieci nie trafiały do lasu
 4. obarczenie branży mięsnej kosztami środowiskowymi, co przyczyni się do wzrostu cen i ograniczy spożycie mięsa
 5. dodatkowa opłata od emisji CO2 dla posiadaczy samochodów
 6. Konsumenci odpowiadają za niewielki procent emisji CO2 i nie powinni ponosić kosztów walki z ociepleniem klimatu.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Jeśli chodzi o opłatę za emisje CO2 od posiadaczy samochodów to powinno to być powiązane z klasą EURO samochodów, im niższe EURO tym większa opłata ze względu na wyższe emisje CO2 (tak jak to jest w rozliczaniu się przedsiębiorstw z pojazdów służbowych).
W czerwcu 2019 r. Skierniewice nie miały dostępu do bieżącej wody, a straty w rolnictwie wynikające z suszy w 2018 r. wyniosły 3,6 mld zł.  Jakie działania należy Pani/Pana zdaniem podjąć w najbliższych czterech latach, by zapobiec kryzysowi wody w Polsce?
Prosimy wybrać trzy najważniejsze odpowiedzi.
 1. Przywracać naturalne obszary zalewowe rzek.
 2. Zwiększać obszary i wiek lasów.
 3. Budować tamy i sztuczne zbiorniki retencyjne.
 4. Zwiększać wykorzystanie deszczówki m.in. poprzez budowanie zbiorników na terenie gospodarstw rolnych i w miastach.
 5. Zwiększać tereny zielone w miastach.
 6. Wprowadzać normy ograniczające zużycie wody w przemyśle i energetyce.
 7. Podnieść opłaty za korzystanie z wody w gospodarstwach domowych.
 8. Prowadzić edukację i promocję oszczędzania wody.
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jeśli w powyższym kwestionariuszu nie zostały poruszone sprawy, w których chciałaby Pani/ chciałby Pan zabrać głos, prosimy o komentarz w tym miejscu.
Ważna jest dla mnie również deglomeracja, czyli przeniesienie ogólnokrajowych instytucji i jednostek do byłych miast wojewódzkich, jakimi są Kalisz i Leszno w moim regionie wyborczym. Jest to szczególnie istotne dla naszych miast, nie tylko ze względu na prestiż, ale również szansa na nowe, dobre jakościowo miejsca pracy, na zatrzymanie odpływu młodych, zdolnych ludzi z naszych miast, na rozwinięcie komunikacji w kierunku kolei dużych prędkości, obwodnicy Kalisza, komunikacji PKS regionalnej, powiatowej. Ponadto Kalisz jest miejscem, gdzie mamy świetnie wykształconych inżynierów, konstruktorów, których potencjał możemy wykorzystać do rozwoju elektromobilności i lotnictwa elektrycznego. Przecież w Kaliszu może powstać fabryka polskich samochodów elektrycznych. WSK jako firma państwowa mogłaby rozwijać się w kierunku lotnictwa elektrycznego, przecież już teraz tamtejsi inżynierowie projektują nowatorskie silniki diesla. Trzeba również wzmocnić współpracę Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego, bo Razem jesteśmy silniejsi i to miałam na myśli tworząc moje hasło wyborcze. Widzę wiele możliwości współpracy między nami.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Najbardziej zgodni politycy

Stanisław Żukowski
Sojusz Lewicy Demokratycznej
wspólne pytania
5
zgodność
94%
Krzysztof Markowski
Sojusz Lewicy Demokratycznej
wspólne pytania
14
zgodność
94%
Marta Stożek
Sojusz Lewicy Demokratycznej
wspólne pytania
25
zgodność
90%

Najmniej zgodni politycy

Elżbieta Zielińska
Prawo i Sprawiedliwość
wspólne pytania
18
zgodność
29%
Tomasz Grabarczyk
Konfederacja Wolność i Niepodległość
wspólne pytania
18
zgodność
30%
Jakub Bedrunka
Konfederacja Wolność i Niepodległość
wspólne pytania
19
zgodność
33%

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie: