Wybory

Kandydat na senatora

Wybory do: Senatu 2019
Komitet wyborczy: Prawo i Sprawiedliwość
Okręg: 7
Miejsce na liście:
Przynależność do partii: Prawo i Sprawiedliwość
Miejsce zamieszkania: Wrocław

Informacje ogólne

Zawód: przedstawiciel władzy samorządowej

Poglądy

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Parlament (2019)

Imię (imiona) i nazwisko
Marcin Rafał Krzyżanowski
Data urodzenia
16.07 1979
Miejsce urodzenia
Wrocław
Ostatnio wykonywany zawód
Samorządowiec
Wykształcenie
 1. Podstawowe/ gimnazjalne
 2. Zasadnicze zawodowe
 3. Średnie
 4. Wyższe licencjackie/ inżynierskie
 5. Wyższe
Dodatkowe informacje o wykształceniu (np. nazwa szkoły, kierunek, specjalizacja, stopnie zawodowe i naukowe itp.)
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Stosunki Międzynarodowe
Kandydatka/ kandydat do:
 1. Sejmu
 2. Senatu
Okręg wyborczy (nazwa i numer):
7
Komitet wyborczy:
Prawo i Sprawiedliwość
Numer na liście wyborczej:
2
Dane kontaktowe
 1. Adres email
  mkrzyzanowski79@gmail.com
 2. Telefon
 3. Strona internetowa kandydatki/ kandydata
  www.marcinkrzyzanowski.pl
 4. Facebook
  www.facebook.com/marcin.krzyzanowski.33
 5. YouTube
 6. Twitter
 7. Instagram
 8. Inne strony
Czy jako posłanka/ poseł/ senator udostępni Pani/ Pan swój kalendarz spotkań do wglądu obywateli?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Dotychczasowa kariera zawodowa, działalność polityczna i aktywność społeczna (w tym doświadczenie w nadzorowaniu lub realizacji budżetu). 
Członek Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, Członek Wrocławskiej Rady Pożytku Publicznego, Radny Rady Miejskiej Wrocławia, Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, pracowałem w sektorze prywatnym oraz w organizacjach pozarządowych
Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne. Prosimy o wskazanie tych, które Pani/Pana dotyczą.
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Obecnie pełnię tę funkcję. Pełniłam/ pełniłem tę funkcję w przeszłości. Nie pełniłem/am w przeszłości oraz nie pełnię tej funkcji obecnie.
Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta
Radny/radna gminy
Radny/radna powiatu
Radny/radna sejmiku wojewódzkiego
Poseł na Sejm RP
Senator RP
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Inne, jakie?
W pracy parlamentarzysty przydatna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym, np. podczas udziału w pracach grup bilateralnych czy reprezentowania Polski za granicą.  W jakim języku obcym swobodnie się Pani/ Pan porozumiewa?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Język angielski
 2. Język francuski
 3. Język niemiecki
 4. Język hiszpański
 5. Język rosyjski
 6. Nie porozumiewam się swobodnie w żadnym języku obcym.
Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat?  Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach. 
Chciałbym, żeby Polska w 2049 roku była państwem z siecią bezpiecznych dróg, umożliwiających szybkie i sprawne przemieszczanie się w kierunkach północ – południe, wschód – zachód. Państwem z dobrze rozwiniętą i odnowioną infrastrukturą kolejową, dającą możliwość na ograniczenie transportu indywidualnego. W obszarze ochrony zdrowia chciałbym, żeby Polska w 2049 roku była krajem nowoczesnym i zorientowanym na potrzeby pacjenta. Chciałbym, żeby Polska w 2049 roku wyszła z kryzysu demograficznego i problemów starzejącego się społeczeństwa. W obszarze gospodarki Polska w 2049 roku powinna być krajem opartym o innowacyjne technologie, który wyznacza nowe trendy i jest o krok przed zagraniczną konkurencją. W obszarze ekologii chciałbym, żeby Polska w 2049 była krajem bez smogu. Ale przede wszystkim chciałbym, żeby Polska była krajem bezpiecznym i najlepszym w Europie miejscem do życia.
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze. 
1
Poprawa jakości opieki zdrowotnej
2
Zmiany w prawie podatkowym
3
Poprawa działania sądów i wymiaru sprawiedliwości
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator?  Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Budowa we Wrocławiu nowego szpitala onkologiczno-pulmunologicznego
2
Rozwój kolei na terenie Wrocławia, aglomeracji wrocławskiej i Dolnego Śląska
3
Rozwój wsparcia dzieci i młodzieży w zakresie opieki psychologicznej i psychiatrycznej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie: