Wybory

Kandydat na senatora

Wybory do: Senatu 2019
Komitet wyborczy: KWW Mirosława Chodura
Okręg: 34
Miejsce na liście:
Przynależność do partii: nie należy do partii politycznej
Miejsce zamieszkania: Stary Wiśnicz

Informacje ogólne

Zawód: przedsiębiorca

Poglądy

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Parlament (2019)

Imię (imiona) i nazwisko
Mirosław Chodur
Okręg wyborczy (nazwa i numer):
34
Komitet wyborczy:
KWW MIROSŁAWA CHODURA
Numer na liście wyborczej:
1
Trwa dyskusja nad formalizacją związków osób tej samej płci. Które z poniższych rozwiązań należy Pani/Pana zdaniem wprowadzić? 
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  1. Małżeństwa dla par jednopłciowych.
  2. Związki partnerskie dla wszystkich par.
  3. Nie należy wprowadzać rozwiązań formalizujących związki jednopłciowe.
  4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Wydaje mi się, że brakuje możliwości wyboru : Związki partnerskie dla par dwupłciowych, wtedy byłoby pełne spectrum tego tematu :)
Kodeks karny chroni przed znieważeniem oraz naruszeniem nietykalności cielesnej ze względu na przynależność narodową, etniczną, rasową, wyznanie albo bezwyznaniowość.  Czy Pani Pana zdaniem należy rozszerzyć grupę osób podlegających ochronie ze względu na jakieś cechy?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  1. Tak
  2. Nie
  3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie: