Senat

Tu znajdziesz informacje o senatorach,
którzy aktualnie wykonują swój mandat.
Poznaj swoich reprezentantów!

Senatorowie

Filtruj wyniki

Płeć

Klub

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Osoby 1–10 z 100
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lp. Imię i nazwisko Klub/koło
1. Rafał Ambrozik
2. Paweł Arndt
3. Włodzimierz Bernacki
4. Halina Bieda
5. Grzegorz Bierecki
6. Przemysław Błaszczyk
7. Ryszard Bober
8. Jacek Bogucki
9. Marek Borowski
10. Bogdan Borusewicz
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

QUIZ WYBORCZY

Porównaj się z kandydatami i kandydatkami

Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?

Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom? 

Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 

A. Lepiej wykształcone społeczeństwo to gwarancja rozwoju państwa – należy dążyć do tego, by jak najwięcej osób uzyskiwało wykształcenie wyższe.

B. Powszechność wyższego wykształcenia obniża jego jakość – należy rozwijać ofertę kształcenia zawodowego, a wykształcenie akademickie zapewniać wyłącznie uczniom o najlepszych predyspozycjach.

Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

Należy dopuścić możliwość, by szpitale państwowe mogły wykonywać usługi medyczne na zasadach komercyjnych.

Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.

Zabiegi zapłodnienia metodą in vitro powinny być finansowane z budżetu państwa.
Należy znieść obowiązkowe szczepienia. To rodzice powinni decydować, na co szczepić dziecko.
Należy znieść klauzulę sumienia dla lekarzy i pielęgniarek.
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.

Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

Planując politykę energetyczną powinniśmy dbać o przyszłe pokolenia i środowisko, nawet jeśli będzie to oznaczać wzrost cen prądu.

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

A. Należy regulować rzeki, aby przynosiły wymierne korzyści gospodarcze – jako drogi wodne i źródło produkcji energii. 

B. Najcenniejsze są rzeki naturalne – zapewniają lepszy stan wody, nawodnienie terenów i ochronę przeciwpowodziową.

By zaspokajać potrzeby obywateli państwo realizuje szereg zadań. Ograniczony budżet powoduje, że konieczny jest wybór priorytetów.  Rozwój których wymienionych usług publicznych powinien być Pani/Pana zdaniem priorytetem w najbliższych czterech latach?

Prosimy wybrać maksymalnie trzy najpilniejsze zadania.

  Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

Aby zwiększyć budżet państwa i lepiej realizować poszczególne polityki (m.in. zdrowotną, społeczną, rozwoju) należy podnieść lub wprowadzić nowe podatki.

Coraz większą część społeczeństwa będą stanowić osoby starsze, które już nie pracują.  Jaką politykę Pani/ Pana zdaniem powinno prowadzić państwo, aby utrzymać stabilny rozwój kraju i jednocześnie płacić emerytury?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.

Konstytucja RP gwarantuje szereg praw i wolności. Niektóre z nich wymieniliśmy poniżej.  Z których wymienionych praw i wolności nie można obecnie Pani/Pana zdaniem w pełni korzystać w Polsce?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.

Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie poniższych zmian w funkcjonowaniu państwa?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.

Należy oddzielić funkcję Ministra Sprawiedliwości od funkcji Prokuratora Generalnego.
Należy wzmocnić rolę samorządów i ich zasoby finansowe.

Rozwój komunikacji w internecie pociąga za sobą wyzwania dotyczące m.in. mowy nienawiści czy innych form agresji stosowanych przez użytkowników. Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami na temat regulacji dotyczących korzystania z przestrzeni internetu?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.

Internet powinien być wolny od kontroli wypowiedzi. Internet daje możliwość dojścia do głosu grupom i obywatelom, którzy w tradycyjnej debacie publicznej nie mają możliwości wyrażania swoich poglądów.
Strony i portale internetowe powinny być objęte obowiązkiem zwalczania dezinformacji i mowy nienawiści na swoich platformach.

Polskie drogi są jednymi z najbardziej niebezpiecznych w Europie – co roku prawie 3 tys. osób ginie w wypadkach.  Które z poniższych rozwiązań najskuteczniej ograniczy Pani/Pana zdaniem liczbę wypadków?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

W ostatnich miesiącach doszło do zaostrzenia sporów handlowych między najważniejszymi globalnymi potęgami, w tym przede wszystkim USA, UE i Chinami. Ma to wpływ na polską gospodarkę, szczególnie pozycję firm-eksporterów. Jakie stanowisko powinien zajmować w tych sporach polski rząd?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

  Czy w Pani/Pana ocenie w ostatnich latach dochodziło do łamania Konstytucji przez przedstawicieli władz publicznych?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 

Poprzednie
Następne
Odpowiadasz tylko na część pytań. Zobacz cały kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl.

Poglądy

W kampanii wyborczej i zaraz po niej pytaliśmy kandydatów i kandydatki do Senatu o ich poglądy i doświadczenie.

Kwestionariusze 1–1 z 1
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie
Rok Kwestionariusz Liczba
wypełnionych
2011 Parlament 1
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie

Obietnice wyborcze

Od 2011 r. zbieramy obietnice wyborcze polityków.
Wybierz swój temat, sprawdź, co obiecali senatorowie, dodaj kolejną obietnicę i rozlicz swoich reprezentantów!
Chmura tagów z liczbą w nawiasie linkująca do odpowiednio przefiltrowanej listy.

MamPrawoWiedziec.pl pyta

Kto tworzy prawo w Polsce? Rząd, posłowie czy eksperci? Na to pytanie odpowiedzieli nam posłowie Tadeusz Cymański z PiSu, Marek Sawicki z PSLu i Marcin Święcicki z PO.
W cyklu MamPrawoWiedziec.pl pyta zapytaliśmy senatorów Bogdana Klicha i Piotra Zientarskiego z PO o poprawki, które wnieśli do ustawy o sądach.